Knihovna

PŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2013


R001/13 Operativně pátrací prostředky v systému trestního práva
R002/13 Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku
R003/13 Test Integrity
R004/13 Stáří daktyloskopické stopy
R005/13 Financování terorismu
R006/13 Psychologie v dopravě
R007/13 Sankce za přestupek
R008/13 Sankce
R009/13 Kriminalistická mechanoskopie
R010/13 Domácí násilí
R011/13 Věrohodnost v trestním právu
R012/13 Nebezpečné látky a předměty
R013/13 Biomechanika
R014/13 Vliv přijetí Lisabonské smlouvy na trestní právo
R015/13 Určení výšky postavy z fotografie nebo videozáznamu
R016/13 Spam, phishing, hoaxy, malware a Policie ČR
R017/13 Cheiloskopie
R018/13 Motivace jako způsob vedení lidí v návaznosti na organizaci Policie ČR
R019/13 Faktory chování policistů v krizových situacích
R020/13 Autorské právo v ČR
R021/13 Statistiky kriminality v ČR
R022/13 Princip a právní význam zápisů do obchodního rejstříku
R023/13 Historie pořádkové policie
R024/13 Smrt pod vlivem drog
R025/13 Analýza rizika teroristických hrozeb
R026/13 Mechanismus vlivu terorismu na chování velkých sociálních skupin
R027/13 Kriminální zpravodajská analýza
R028/13 Ochranná výchova
R029/13 Pachatel trestného činu
R030/13 Jednání a jeho význam v trestním právu
R031/13 Drogová kriminalita a její vztah k majetkové trestné činnosti
R032/13 Právo na ochranu osobnosti a problematika ochrany osobních údajů
R033/13 Úkoly a činnost pořádkových jednotek při narušení fotbalových utkání
R034/13 Postavení pořádkových jednotek při hromadných narušení veř. pořádku
R035/13 Humanitární pomoc neziskových organizací
R036/13 Napadání zámkových mechanismů a jejich kriminalistické zkoumání
R037/13 Vazba
R038/13 Trestné činy v dopravě
R039/13 Metodika vyšetřování dopravních nehod
R040/13 Neprávní normativní systémy v české společnosti
R041/13 Využití psa jako prostředku k odhalování drogové kriminality
R042/13 Vydírání
R043/13 Rozhodování a řešení problémů v činnosti manažera
R044/13 Manažer a kompetence
R045/13 Rizika sociálních sítí
R046/13 Environmentální kriminalita
R047/13 Bezpečnost chodců ve velkoměstech
R048/13 Nakládání s komunálním odpadem
R049/13 Nové trendy ve vývoji donucovacích prostředků
R050/13 Zajištění osob pro účely tr. řízení - institut vazby
R051/13 Faktický zásah
R052/13 Nelegální návykové látky v silniční dopravě
R053/13 Rekognice
R054/13 Hooligans
R055/13 Trestněprávní ochrana společnosti před drogovou kriminalitou
R056/13 Eutanazie
R057/13 GPS, Navigační systémy
R058/13 Topografie v policejní praxi
R059/13 Kriminalita žen
R060/13 Napadení pracovníků zdravotnické záchranné služby
R061/13 Internet a extremismus


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_13.html