KnihovnaPŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2012


R001/12 Viktimologie
R002/12 Sociální události týkající se mateřství, rodiny a dětí
R003/12 Znalec v trestním řízení
R004/12 Problematika podvodů a úvěrových podvodů z pohledu policie
R005/12 Pomsta z pohledu filozofie a etiky
R006/12 Domácí násilí
R007/12 Kriminalita v oblasti duševního vlastnictví
R008/12 Řešení mimořádných událostí v areálu PA ČR v Praze
R009/12 Analýza, charakteristika a činnost příslušníků požárního dozoru
R010/12 Linka 112 v Evropě a ve světě
R011/12 Státní symbolika českého státu v historických souvislostech
R012/12 Prümská dohoda
R013/12 Identifikace věcí a osob podle pachu
R014/12 Fyzické tresty v průběhu vývoje lidstva
R015/12 Digitální stopy
R016/12 Řízení o přestupku u osob požívající výsad a imunit
R017/12 Digitální stopy v ČR
R018/12 Biomechanika v ČR
R019/12 Prevence kriminality - Preventivní projekty
R020/12 Restorativní justice
R021/12 Asistent prevence kriminality
R022/12 Kriminální recidiva
R023/12 Kriminalita žen
R024/12 Zločiny z nenávisti
R025/12 Rodina
R026/12 Policie jako správní orgán
R027/12 Viktimologie
R028/12 Principy dobré správy, veřejná správa
R029/12 Odpovědnost právnické osoby na úseku veřejného práva
R030/12 Analýza kriminality mládeže v sídlištních aglomeracích
R031/12 Kriminalita mládeže
R032/12 Napadení žen
R033/12 Genderový audit
R034/12 Sociálně vyloučené lokality
R035/12 Zásady přestupkového řízení
R036/12 Zásada rychlosti a procesní ekonomie, zásada materiální pravdy
R037/12 Řádné opravné prostředky ve správním právu
R038/12 Ochrana kritické infrastruktury
R039/12 Statistiky kriminality
R040/12 Varování obyvatel v ČR a ve světě
R041/12 Systém TCTV 112 v ČR
R042/12 Výkon trestu a alternativní tresty
R043/12 Policista v multikulturním prostředí
R044/12 Srovnání počtu policistů v Evropě
R045/12 Identifikace osob podle chrupu
R046/12 Identifikace vozidel v kriminalistické praxi
R047/12 Padělání a pozměňování peněz
R048/12 Trestné činy proti ženám
R049/12 Řešení problematiky napadení dětí
R050/12 Bezpečnostní věda
R051/12 Počít. krimin. a SW pirátství z pohledu kriminalistiky a slov. tr. pr.
R052/12 Aktuální problémy činnosti krim. Policie na úseku boje X OK
R053/12 Softwarové pirátství
R054/12 Počítačová kriminalita a SW pirátství
R055/12 Organizovaná zločinecká skupina
R056/12 Sport a trestní právo
R057/12 Zajištění bezpečnosti při fotbalových utkání z pohledu PČR
R058/12 Taktika ohledání místa činu
R059/12 Algoritmus postupu na místě činu
R060/12 Domácí násilí a institut vykázání
R061/12 Problematika současného stavu a hist. vývoje dopr. značení
R062/12 Asistent prevence kriminality
R063/12 Korupce z pohledu kriminologie a práva
R064/12 Výslech jako kriminalistická praktická metoda
R065/12 Vybrané otázky ze správního řízení
R066/12 Pojistný podvod
R067/12 Vybrané problémy drogové kriminality v ČR
R068/12 Správní delikty v oblasti dopravních nehod
R069/12 Security, Safety
R070/12 Zásada ochrany povinného v exekučním řízení
R071/12 Metodika vyšetřování trestných činů proti měně
R072/12 Činnost SPP k zajištění veřejného pořádku
R073/12 Metodika vyšetřování násilí v rodině
R074/12 Satelitní navigační systém Galileo
R075/12 Legalizace výnosů z trestné činnosti
R076/12 Ruská protiteroristická skupina Alfa
R077/12 Management kvality uplatňovaný ve státních organizacích
R078/12 Vazba
R079/12 Systém včasné intervence - drogy a alkohol u dětí
R080/12 Význam služební hipologie
R081/12 Vývoj motorizace policie a četnictva
R082/12 Financování extremismu
R083/12 Analýza detekce a likvidace NVS
R084/12 Kriminalistické, kriminologické a právní aspekty alternat. trestů
R085/12 Teorie a praxe výslechů
R086/12 Vzdělávání vězňů
R087/12 Optimalizace procesů při projednávání návrhových přestupků
R088/12 Sociální důsledky užívání drog


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_12.html