KnihovnaPŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2011


R001/11 Extremismus v ozbrojených sborech a způsoby prevence
R002/11 Bezpečnostní systém ČR v porovnání se státy EU
R003/11 Vyšetřovací pokus a experiment
R004/11 Podání alkoholu dítěti
R005/11 Prostorové a časové prognózování sériové kriminality
R006/11 Vazba
R007/11 Hospodářská trestná činnost
R008/11 Speciální pořádková jednotka
R009/11 Využití obrazové analýzy v kriminalistice
R010/11 Pracovní smlouva, vznik pracovního poměru
R011/11 Řízení o přestup. proti bezpečí. a plynulosti silnič. provozu v ČR a vybraných zemích EU
R012/11 Získávání a výběr pracovníků v Policii ČR
R013/11 Systém pátrání po dětech v ČR
R014/11 Problematika návykových látek ve věznicích
R015/11 Územní plánování a ochrana životního prostředí
R016/11 Psychologické profilování pachatele
R017/11 Identifikace osob a věcí podle pachu
R018/11 Hodnocení důkazů, jejich zákonnost a přípustnost
R019/11 Ochrana vybraných prvků kritické infrastruktury z pohledu praxe
R020/11 Cizinci ve vězení
R021/11 Problematika loupeží
R022/11 Dlouhodobé výjimečné tresty odnětí svobody
R023/11 Korupce v soukromé sféře
R024/11 Kybernetická kriminalita
R025/11 Informační bezpečnost
R026/11 Vyšetřovací situace sexuálních deliktů
R027/11 Způsob spáchání a typické stopy při vyšetřování sexuálních trestných činů
R028/11 Trasologické stopy s biomechanickým obsahem
R029/11 Management, leadership
R030/11 Biosecurity
R031/11 Metody výcviku příslušníků pořádkových jednotek
R032/11 Systém řízení služební přípravy
R033/11 Kriminalistické zkoumání vad kovových materiálů
R034/11 Zločiny z nenávisti
R035/11 Restorativní justice v podmínkách České republiky
R036/11 Vybrané aspekty bioterorismu
R037/11 Firemní struktura, pojetí, typologie a preference
R038/11 Spolupráce IZS při zajišťování pořádku ve veřejných prostorách letiště
R039/11 Měření rychlosti sebeobranných technik
R040/11 Ústavní vývoj v českých zemích od r. 1848 - 2011
R041/11 Hodnocení vlastností a přínosy systému Evidence TŘ
R042/11 Využití znaleckých posudků v kriminalistické činnosti
R043/11 Ochrana svědka
R044/11 Řešení nehodovosti policejních vozidel při výjezdech k zákrokům
R045/11 Model Exlence (Excellence) EFQM
R046/11 Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě
R047/11 Sociální pohled na nezaměstnanost
R048/11 Vliv rodinného prostředí na vývoj dítěte
R049/11 Postavení etnických skupin ve společnosti
R050/11 Přestupky v dopravě
R051/11 Typické vyšetřovací situace u vražd
R052/11 Loupežná přepadení
R053/11 Identifikace osob podle obrazců papilárních linií
R054/11 Řízení ve věcech služebního poměru
R055/11 Mezinárodně právní instrumenty v boji s organizovaným zločinem
R056/11 Poškozený v trestním řízení
R057/11 Trestné činy úředních osob
R058/11 Ohledání a zviditelnění latentních daktyloskopických stop
R059/11 Islámský stát
R060/11 Forma vlády
R061/11 Ženy v policii
R062/11 Řádné opravné prostředky
R063/11 Způsoby financování terorismu
R064/11 Finanční dopad terorismu
R065/11 Vytlačování koňmi
R066/11 Dopravní nehoda na železničním přejezdu
R067/11 Veřejný pořádek
R068/11 Zvláštnosti trestního řízení mladistvých
R069/11 Metodika výcviku členů Vězeňské služby
R070/11 Podání alkoholu dítěti
R071/11 Islámský stát
R072/11 Normotvorná činnost obcí a krajů
R073/11 Policejní informační systémy při odh. a objas. trest. činnosti
R074/11 Druhy polic. týmů při obj. a odhal. záv. trest. činnosti
R075/11 Základní zásady trestního řízení
R076/11 Ústavní systém Vietnamského práva
R077/11 Řízení v trestních věcech mladistvých
R078/11 Důsledky domácího násilí na oběť
R079/11 Kriminologické aspekty násilia v rodine
R080/11 Stalking
R081/11 Policejní zákroky v extrémních situacích
R082/11 Antikonfliktní týmy
R083/11 Organizovaný zločin v ČR
R084/11 Postavení církví v ústavním pořádku ČR
R085/11 Církevní majetek a náboženská svoboda
R086/11 Nejnovější trendy v ochraně bankovek proti padělání
R087/11 Žhářství
R088/11 Kontrola policie - kontrola v managementu
R089/11 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
R090/11 Právní principy
R091/11 Legislativní zakotvení ochrany osobních údajů v EU


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_11.html