KnihovnaPŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2009

R 001/09 Právní a kriminalistická hlediska při zavádění krim. digitální dokumentace
R 002/09 Vědní obory v sebeobraně - doplnění R 015/07
R 003/09 Podvod jako trestný čin a jeho formy
R 004/09 Kokain
R 005/09 Prevence kriminality mládeže od r. 1993
R 006/09 Odposlechy telekomunikačního provozu
R 007/09 Hospodářské trestné činy
R 008/09 Policejní management
R 009/09 Motocykl a jeho využití v policejní praxi
R 010/09 Trestně-právní ochrana před zneužíváním návykových látek
R 011/09 Média a kriminalita
R 012/09 Fyziologické aspekty fyzického střetu
R 013/09 Zneschopňující prostředky v sebeobraně
R 014/09 Ochranná opatření z kriminologického pohledu
R 015/09 SBS v bezpečnostním systému státu
R 016/09 Analýza řízení lidských zdrojů v Policii ČR
R 017/09 Trestná činnost páchaná příslušníky policie ČR a její příčiny
R 018/09 Vraždy páchané mladistvými a nezletilými pachateli
R 019/09 Krádeže uměleckých děl před a po r. 1989
R 020/09 Ústavní vývoj v českých zemích
R 021/09 Operativně pátrací činnost policie při odhalování a objasňování obecné kriminality a organizovaného zločinu
R 022/09 Kriminalistické metody a ohledání místa činu
R 023/09 Krádeže motorových vozidel
R 024/09 Strach ze zločinu
R 025/09 Právo na ochranu osobnosti ve zpravodajství a v reklamě
R 026/09 NATO a evropská bezpečnost
R 027/09 Antikonfliktní týmy
R 028/09 Zvláštnosti výslechu poškozených u mravnostních trestných činů
R 029/09 Zakotvení psychosociální pomoci v rámci integrovaného záchranného systému
R 030/09 Zpravodajské služby a hromadné sdělovací prostředky
R 031/09 Zahájení trestního stíhání
R 032/09 Kriminalistický experiment
R 033/09 Řešení konfliktních situací ve výchovných zařízeních
R 034/09 Informační technologie a informační systémy v krizovém řízení
R 035/09 Terorismus jako forma psychologické války
R 036/09 Význam havarijních cvičení, prevence následků závažných havárií v objektech s uloženými nebezpečnými chemickými látkami
R 037/09 Efektivita v územní veřejné správě
R 038/09 Psychologické účinky a působení terorismu
R 039/09 Ženy, matky ve výkonu trestu
R 040/09 Kriminalistická a trestně právní hlediska modelování v kriminalistice
R 041/09 Komerční sexuální zneužívání dětí
R 042/09 Vzdělávání akademických pracovníků na PA ČR
R 043/09 Historie sebeobrany na území státu od r. 1918
R 044/09 Veřejné stráže a police ČR
R 045/09 Operativně pátrací činnost
R 046/09 Vznik a vývoj pozemních komunikací
R 047/09 Vzdělávání u policie ČR
R 048/09 Strach ze zločinu á
R 049/09 Strategický management
R 050/09 Informační management
R 051/09 Vyšetřování silničních DN
R 052/09 Rozhodování v situacích rizika
R 053/09 Mezinárodně právní ochrana životního prostředí
R 054/09 Nutná obrana
R 055/09 Metodika vyšetřování vražd
R 056/09 Využití mikrostop k identifikaci osoby, která řídila mot. vozidlo
R 057/09 Obecně prospěšné práce
R 058/09 Zařazování vězněných osob do pracovní činnosti
R 059/09 Porovnání významných IT Platforem
R 060/09 Ochrana občana prostředky nutné obrany
R 061/09 Psychologické zvláštnosti vyšetřování trestných činů dětí a mládeže
R 062/09 Analýza bezpečnostního systému ČR a návrh na jeho zlepšení na úrovni kraje
R 063/09 Kriminalistická stopa
R 064/09 Pojistné podvody - fingované dopravní nehody
R 065/09 Zdravotní aspekty použití vybraných donucovacích prostředků
R 066/09 Kriminalistická stopa
R 067/09 Uplatnění kriminalist. metod v činnosti služby pořádkové policie
R 068/09 Psychologie řidiče ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu
R 069/09 Historie vojenské policie
R 070/09 Kriminalistická fotografie jako nositel trestně-právního důkazu
R 071/09 Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, vyhlášení kriz. stavů v ČR
R072/09 Kriminalistická balistika
R 073/09 Extremismus a sebevražedný terorismus
R 074/09 Biomechanika zatížení hlavy
R 075/09 Technické prostředky používané policií v rámci dohledu nad Bezpečností silničního provozu
R 076/09 Akcie, jejich pojetí a druhy
R 077/09 Metrologické možnosti zkoumání obrany a útoku
R 078/09 Prevence a represe ve vztahu k účastníkům silničního provozu
R 079/09 Boj na zemi a jeho význam v sebeobraně
R 080/09 Institut korunního svědka
R081/09 Alkoholismus jako sociální problém
R 082/09 Teorie superkompenzace a její využití při sportu
R 083/09 Analýza nejčastějších chyb při vedení pracovníků
R 084/09 Opravné prostředky v TP - stížnost
R 085/09 Právní a logické hledisko kriminalistické mechanoskopie
R 086/09 Listina zákl. práv a svobod + ústavní právo občana na bezpečnost
R 087/09 Psychologie výslechu
R 088/09 Ochrana osobních údajů a její problematika
R 089/09 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
R 090/09 Efektivita při zvyšování kondiční přípravy
R 091/09 Kriminalistická charakteristika a počáteční etapa vyšetřování finanční kriminality
R 092/09 Vývoj ochrany lidských práv v rámci EU/ES
R 093/09 Technicko-taktické postupy v sebeobraně
R 094/09 Lidská práva a mezinárodní terorismus
R 095/09 Využití zneschopňujících prostředků v sebeobraně
R 096/09 Loupež § 234 Tr.Z.
R 097/09 Mechanoskopie
R 098/09 Terorismus - role policie ČR
R 099/09 Občanské a rodinné práv
R 100/09 Interkulturalita
R 101/09 Extremismus
R 102/09 Vízová politika EU a její aplikace v legislativě
R 103/09 Problematika zvyšování bezpečnosti nemotorových účastníků silničního provozu
R 104/09 Správní právo 2007-2009
R 105/09 Extremismus
R 106/09 Porovnání systému tělesné přípravy u příslušníků AČR a PČR
R 107/09 Kriminalistický experiment, jeho zásady a taktika provedení
R 108/09 Občanské právo
R 109/09 Federativní model ve státovědě
R 110/09 Výsluhové nároky
R 111/09 Výpověď svědka
R 112/09 Extremismus (doplněno o záznamy v AJ)
R 113/09 Nájem družstevního bytu
R 114/09 Personální bibliografie Mgr. Karla Kadlece
R 115/09 Starosta, hejtman, primátor
R 116/09 Zákon o policejním sboru SR


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_09.html