KnihovnaPřehled rešerší zpracovaných v roce 2003

R001/03 Lebka, identifikace, superprojekce
R002/03 Syndrom týraného dítěte
R003/03 Úplatkářství a korupce
R004/03 Spolupráce vyšetřovatelů se soudními znalci
R005/03 Trasologie -
R 006/03 Kriminalistická stopa
R 007/03 Rohypnol (flunitrazepam) v trestné činnosti
R008/03 Daktyloskopie
R009/03 Kriminologické a kriminalistické aspekty pojistných podvodů v souvislosti
s fingovanými krádežemi motor.vozidel a fingovanými dopr. nehodami
R 010/03 Odposlechy
R 011/03 Kriminalita v Praze - problematika kapsářství
R 012/03 Životní prostředí
R 013/03 Kriminalisticko-taktické metody objasňování a vyšetřování vražd a podezřelých úmrtí
R 014/03 Postavení svědka a jeho ochrana v trestním právu USA
R 015/03 Organizace, řízení a financování policie ve státech EU
R 016/03 Obecní a městské policie v Evropě
R 017/03 Azyl, migrace, uprchlíci
R 018/03 Teorie policejních věd. Teorie a metodologie Policejních věd.
Teorie činnosti policejně Bezpečnostních orgánů
R 019/03 Bodná poranění
R 020/03 Mechanismy působení politicky motivovaného násilí na společnost
R 021/03 Profesní tělesná příprava
R 022/03 Teorie a metodologie společenských věd-sociologie
R 023/03 Metodologie vědy a vědecké práce
R 024/03 Dynamika úderu, biomechanika úderu, síla úderu
R 025/03 Trestná součinnost v trestním právu a kriminalistice
R 026/03 Střelecká příprava
R 027/03 Národohospodářský rozvoj a motivy hospodářské kriminality
R 028/03 Politický terorismus v podmínkách globalizace
R 029/03 Organizace a řízení soukromých bezpečnostních služeb
R 030/03 Bezhotovostní placení blokových pokut
R 031/03 Evidence přestupků a správních deliktů
R 032/03 Drogy- legislativa v ČR
R 033/03 Správní řízení vykonávané policií ČR
R 034/03 Cheiloskopie - rty, otisky rtů a úst
R 035/03 Bezpečnostní manažeři, bezpečnostní analýza, bezpečnostní management,
bezpečnostní opatření, fyzická ostraha
R 036/03 Terorismus, pyrotechnika
R 037/03 Alternativní životní styl (bezdomovci, gambleři sprejeři, squoteři apod.)
R 038/03 Bezpečnostní doprovody, bezpečnost civilního letectví
R 039/03 Identifikace osob podle obrazců papilárních linií
R 040/03 Povolovací řízení na úseku zbraní a střeliva
R 041/03 Metodika vyšetřování trestné činnosti mládeže,delikvence dětí
R 042/03 Kriminalistická mechanoskopie
R 043/03 Majetková kriminalita
R 044/03 Restorativní justice
R 045/03 Rasově motivované trestné činy
R 046/03 Veřejné zakázky
R 047/03 Taktika výslechu. Psychologie
R 048/03 Kriminalita a masmédia
R 049/03 Komunikace policie s veřejností
R 050/03 Zvláštní zákon o organizovaném zločinu v zahraničí
R 051/03 Zvláštnosti výslechu pohlavně zneužívaných a týraných dětí
R 052/03 Masová kultura - média, masová komunikace
R 053/03 Korupce, evaluace
R 054/03 Vyšetřování hromadných dopravních nehod v silniční dopravě
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_03.html