KnihovnaPřehled rešerší zpracovaných v roce 2002

Tyto rešerše byly zpracovány skupinou BIČ Knihovny PA ČR z bází dat ANAL automatizovaného knihovnického systému CDS/ISIS. Primární dokumenty jsou dostupné ve vědecké knihovně Knihovny PA ČR.

R001/02 Riziko, hrozba - vymezení pojmů
R002/02 Účast obhájce v přípravném řízení
R003/02 Politické aspekty terorismu
R004/02 Kriminologické aspekty porušování autorského práva
R005/02 Počítačová kriminalita a její nejčastější formy
R006/02 Kriminologické aspekty násilí v rodině
R007/02 Zasahování do osobních práv fyzických osob
R008/02 Softwarové pirátství
R009/02 Šikana ve školách, agresivita
R010/02 Teorie ochrany objektů, osob a majetku
R011/02 Výkon trestu odnětí svobody
R012/02 Typologie pachatele
R013/02 Kriminalita v oblasti kulturních památek
R014/02 Novela trestního řádu z roku 2001
R015/02 Právo ve sportu
R016/02 Nebezpečné látky
R017/02 Převoz nebezpečných látek (drogy, jedy)
R018/02 Příčiny konfliktů v interetnických vztazích
R019/02 Týrané a pohlavně zneužívané dítě (z pohledu sociologie)
R020/02 Domovní prohlídka
R021/02 Pracovní doba
R022/02 Nezákonná činnost policie
R023/02 Kriminalita dětí a mládeže (do 18 let)
R024/02 Prostituce
R025/02 Divácké násilí, rowdies, výtržnosti
R026/02 Trestná činnost mladistvých
R027/02 Organizace policie v evropských státech
R028/02 Obecné, městské a metropolitní policie
R029/02 Policejní školství
R030/02 Kriminalistická stopa
R031/02 Právní postavení duševně chorých
R032/02 Aktuální problémy činnosti obecní policie
R033/02 Politický dopad současného znění zákoníku práce
R034/02 Soukromé bezpečnostní služby
R035/02 Výslech
R036/02 Teorie policejně bezpečnostní činnosti
R037/02 Krádeže prosté v České republice a jejich vývoj
R038/02 Kriminalita spojená s užíváním drog
R039/02 Vývoj trestných činů krádeže vloupáním v ČR
R040/02 Teorie policejních věd, teorie a praxe činnosti veřejnopořádkových policejních sborů
R041/02 Poškozování spotřebitele
R042/02 Neoprávněné podnikání
R043/02 Technická závada jako příčina dopravní nehody
R044/02 Úloha a postavení zástupce vedoucího oddělení v systému základního útvaru služby pořádkové policie ČR
R045/02 Právo na ochranu osobnosti fyzické osoby v občanském právu
R046/02 Časová stálost daktyloskopických stop a její vliv na jejich zajišťování
R047/02 Zpravodajská činnost jako základní prostředek boje s terorismem
R048/02 Problematika stavebního řízení
R049/02 Znásilnění
R050/02 Policejní provokace
R051/02 Korunní svědek
R052/02 Asimilace cizinců
R053/02 Policejní akce
R054/02 Teorie policejní činnosti
R055/02 Hospodářská a ekonomická kriminalita
R056/02 Databázové systémy ve využití práce policejního orgánu
R057/02 Analýza efektivnosti informační sítě
R058/02 Využívání mechanických zábranných prostředků
R059/02 Ochrana osobních údajů
R060/02 Porovnání daňové soustavy ČR a členských států EU
R061/02 Taktika (policejního ) výslechu
R062/02 Osobnost pachatele a osobnost oběti při vyšetřování mravnostních trestných činů (sexuální delikty, znásilnění)
R063/02 Policejní psychologie. Pozásahový stres
R064/02 Podoba a podobizna jako předmět práva na ochranu osobnosti
R065/02 Psychologie vyšetřování
R066/02 Násilná trestná činnost - sebevraždy a podezřelá úmrtí
R067/02 Trestné činy páchané mládeží
R068/02 Akademická práva a svobody
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_02.html