KnihovnaPřehled rešerší zpracovaných v roce 2001

Tyto rešerše byly zpracovány skupinou BIČ Knihovny PA ČR z bází dat MAKS a ANAL automatizovaného knihovnického systému CDS/ISIS. Primární dokumenty jsou dostupné ve vědecké knihovně Knihovny PA ČR.

R 001/01 Mezinárodní měnový fond. Stálá pořádková jednotka P ČR
R 002/01 Loupeže
R 003/01 Kriminalistická stopa
R 004/01 Materiální znak trestného činu
R 005/01 Fyziodetekce. Detektor lži
R 006/01 Drogy a kriminalita
R 007/01 Oprávnění příslušníků ozbrojených složek vstupovat do prostor určených k podnikání
R 008/01 Organizovaná kriminalita - novinky
R 009/01 Finanční a hospodářská kriminalita
R 010/01 Správní uvážení v činnosti správních úřadů
R 011/01 Romská komunita
R 012/01 Zajištění osob pro účely trestního řízení
R 013/01 Únosy osob
R 014/01 Povinnosti a oprávnění policistů
R 015/01 Politické funkce ve veřejné správě
R 016/01 Organizovaný zločin
R 017/01 Korupce
R 018/01 Terorismus
R 019/01 Extremismus
R 020/01 Praní špinavých peněz
R 021/01 Rekognice-poznávací řízení osob a věcí při uplatňování v praxi policie
R 022/01 Spolupráce soudních znalců v oboru soudní psychiatrie a soudní psychologie s vyšetřovateli
R 023/01 Legalizace výnosů z trestné činnosti
R 024/01 Videozáznam v policejní činnosti
R 025/01 Ublížení na zdraví z nedbalosti
R 026/01 Metodika vyšetřování finanční kriminality
R 027/01 Metodika vyšetřování ekologické kriminality
R 028/01 Využití kriminalistických expertiz jako důkazního prostředku
R 029/01 Problematika dokazování v přípravném řízení (znásilnění, par 24)
R 030/01 Trestná činnost související s provozem motorových vozidel na pozemních komunikacích
R 031/01 Okolnosti vylučující protiprávnost
R 032/01 Působení projektilu v lidském těle
R 033/01 Organizovaný zločin
R 034/01 Kriminalita na Internetu
R 035/01 Sociální důvody sociálně patologického chování mladistvých
R 036/01 Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě
R 037/01 Bibliografie V. Černíková
R 038/01 Policejní zásahy do práva na soukromí
R 039/01 Hospodářská kriminalita (praní špinavých peněz)
R 040/01 Mezinárodní právní pomoc v přípravném trestním řízení


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_01.html