Knihovna


Sdělení publikujícím autorům


Písemně vyplněný formulář, prosím odevzdávejte tak, jak je uvedeno na poslední řádce každého typu formulářů.


Vysvětlivky:

1. 4 různé formuláře vyhovují podmínkám hlášení různých druhů publikačních počinů, které se liší svými povinně uváděnými údaji
2. prosím, hlašte své publikační počiny průběžně po celý rok
3. prosím, hlašte každý publikační počin zvlášť
4. každý autor hlásí svůj eventuální podíl zvlášť
5. pokud má dílo kromě své papírové verze i verzi umístěnou "někde na netu", prosím, uvádějte příslušnou adresu (URL) v příslušném formuláři do rámečku umístěného v dolní části formuláře

Druhy formulářů

Formulář pro monografie  (soubor ke stažení)
Formulář pro stati ze sborníků  (soubor ke stažení)
Formulář pro článek v periodiku  (soubor ke stažení)
Formulář pro ostatní  (soubor ke stažení)


Mgr. Martin Král, A2 č. dv. 221, l. 828 545, e.mail : kral@polac.cz


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/publform.html