Knihovna

Formální úprava kvalifikační práce  • Pokyn rektora Policejní akademie České repubIiky v Praze, kterým se upravuje formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací
    zpracovávaných na Policejní akademii České republiky v Praze© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/priprava.html