Knihovna

Některé užitečné internetové odkazy


Při sledování zahraniční odborné knižní produkce jak pro akademiky, tak studenty, lze upozornit na dvě prestižní nakladatelství:

https://www.routledge.com/
http://www.brill.com

Chcete vědět, zda k Vašemu tématu již někteří studenti někdy něco zpracovali?
Podívejte se např. do Repozitáře závěrečných prací Univerzity Karlovy v Praze, ale i dalších českých univerzit. Zadejte klíčová slova, zvolte typ práce (bakalářská, diplomová atd.), fakultu, rok/roky obhajob a typ dokumentu (anotace či plný text práce). Potřebné informace a text prací v plném znění získáte snadno, zdarma a především rychle, aniž byste kamkoliv chodili. Pokud některou z prací využijete, nezapomeňte ji řádně citovat a ctít nezadatelná autorská práva zpracovatelů.

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs

Máte-li zájem o rozmanitou zahraniční produkci, navázání kontaktů s akademiky, doktorandy, někdy i studenty z různých univerzit, chcete zviditelnit vlastní článek, stať pro mezinárodní odbornou obec, pak se zaregistrujte a využívejte web:

http://www.academia.edu

Zajímají Vás výsledky voleb do Evropského parlamentu či do národních parlamentů v unijních státech, a nejen v nich? Čísla, vyhodnocení, prognózy.

http://www.parties-and-elections.eu
http://www.robert-schuman.eu
http://www.delorsinstitute.eu


Stručné informace naleznete rovněž na webových stránkách Parlamentního institutu Parlamentu ČR:

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=40

Další zajímavé weby, na nichž najdete různé informace a články, anebo publikace ke stažení zdarma:

www.demos.co.uk
www.chathamhouse.org
www.policy-network.net
www.europeanvoice.com
www.opendemocracy.net


Celkem málo se ví o dění v severských a pobaltských státech. K hodnotící mozaice bezesporu může přispět

A Scholarly Journal from the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) Södertörn University, Stockholm: www.balticworlds.com, anebo lze využít i další internetové odkazy:

http://www.baltictimes.com/
http://www.balticsww.com/


Weby některých vybraných zpravodajských služeb

http://www.bis.cz (Bezpečnostní informační služba - BIS, ČR)

http://www.uzsi.cz (Úřad pro zahraniční styky a informace - ÚZSI, ČR)

http://www.vzcr.cz (Vojenské zpravodajství,ČR)

http://www.sis.gov.sk (Slovenská informačná služba - SIS, Slovensko)


Z britských serverů si pozornost dále zaslouží:

http://www.gov.uk/home-office (Home Office - britské ministerstvo vnitra, Velká Británie)
http://www.cps.gov.uk (Crown Prosecution Service - CPS, Velká Británie)


Statistiky k trestné činnosti na území Spojených států amerických a další informace jsou dostupné na:

http://www.fbi.gov (Federal Bureau of Investigation - FBI, USA)

Evropská unie

https://europol.europa.eu (Europol: EU Terrorism Situation & Trend Report)
http://fra.europa.eu/en (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA)
http://fra.europa.eu/en/research/franet (multidisciplinární výzkumná síť FRA: za českou stranu participuje Sociologický ústav ČAV)
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews


Mezinárodní organizace

http://www.osce.org/odihr (Office for Democratic Institutions and Human Rights) - ODIHR
http://www.enar-eu.org (European Network Against Racism) - ENAR: nadnárodní nevládní organizace, sídlící v Bruselu, zpracovává výroční stínové zprávy, zveřejňuje stínové zprávy k jednotlivým státům, zpracovávané obvykle domácími nevládními organizacemi.


A na okraj?

European Trade Union Confederation - ETUC (Evropská odborová konfederace) se sídlem v Bruselu. Byla založena v r. 1973, má, podle ETUC, 45 mil. členů z 89 odborových organizací z 39 evropských zemí a 10 evropských odborových federací:

https://www.etuc.org© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/internet.html