KNIHOVNA

Elektronické informační zdroje


Zahraniční databáze:


Scopus.com

Jstor.orgDocument Search - Web of Science Core Collection

Ceeol.com


Přístup do těchto čtyř databází je umožněn z IP adresy Policejní akademie ČR, vzdálený přístup pro práci z domova je zprostředkován skrze - Odkaz na návod VPN

Přihlašovací údaje k VPN a Vám byly zaslány do univerzitních emailových schránek z adresy (knihovna@polac.cz) dne 21. 2. 2023 a 16. 2. 2022 předmět EIZ - info mail.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na email: kucharova@polac.cz, případně na email knihovny: knihovna@polac.cz.


Jak na elektronické informační zdroje

Návody a užitečné tipy k databázím

Scopus:

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/

Web of Science:

Webofscience.com

JSTOR

https://guides.jstor.org/how-to-use-jstor

CEEOL

https://www.youtube.com/watch?v=YJjxaLwO8HM

NDK - Národní digitální knihovna

Pro přihlášení do KRAMERIA - Národní digitální knihovny je třeba vyslovit souhlas se sdělením osobního údaje (své emailové adresy) třetí straně (Národní knihovna ČR) a je třeba být zaregistrován v naší knihovně.

Na adresu klimesova@polac.cz je třeba zaslat email obsahující tento text:

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů - školní emailové adresy třetí straně (Národní knihovna ČR), pro potřeby k zpřístupnění Národní digitální knihovny.

jméno : email : dne:

Po elektronickém potvrzení souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů bude vaše emailová adresa nahrána do NK a obdržíte potvrzení. Pak je již možná aktivace a první přihlášení.

Celý návod: https://ndk.cz/faq#C

Kontaktní osoba pro Národní digitální knihovnu: Vladimíra Klimešová, email: klimesova@polac.czDoporučené databáze:Některé užitečné internetové odkazy


Při sledování zahraniční odborné knižní produkce jak pro akademiky, tak studenty, lze upozornit na dvě prestižní nakladatelství:

https://www.routledge.com/
http://www.brill.com

Chcete vědět, zda k Vašemu tématu již někteří studenti někdy něco zpracovali?
Potřebné informace a text prací v plném znění získáte snadno, zdarma a především rychle, aniž byste kamkoliv chodili v repozitářích závěrečných prací a dalších úložištích.

NUŠL - národní úložiště šedé literatury
Registry of Open Access Repositories
Open DOAR - Directory of Open Access Repositories


Máte-li zájem o rozmanitou zahraniční produkci, navázání kontaktů s akademiky, doktorandy, někdy i studenty z různých univerzit, chcete zviditelnit vlastní článek, stať pro mezinárodní odbornou obec, pak se zaregistrujte a využívejte web:

http://www.academia.edu
https://www.researchgate.net/
https://scholar.google.com/

Zajímají Vás výsledky voleb do Evropského parlamentu či do národních parlamentů v unijních státech, a nejen v nich? Čísla, vyhodnocení, prognózy.

http://www.parties-and-elections.eu
http://www.robert-schuman.eu
http://www.delorsinstitute.eu


Stručné informace naleznete rovněž na webových stránkách Parlamentního institutu Parlamentu ČR:

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=40

Další zajímavé weby, na nichž najdete různé informace a články, anebo publikace ke stažení zdarma:

www.demos.co.uk
www.chathamhouse.org
www.policy-network.net
www.europeanvoice.com
www.opendemocracy.net


Celkem málo se ví o dění v severských a pobaltských státech. K hodnotící mozaice bezesporu může přispět

A Scholarly Journal from the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) Södertörn University, Stockholm: www.balticworlds.com, anebo lze využít i další internetové odkazy:

www.balticworlds.com informace z regionů: Pobaltské republiky, Východní a střední Evropa, Rusko, Postsovětské republiky na Kavkaze, Balkánské země
http://www.baltictimes.com/(Litva, Lotyšsko, Estonsko)


Weby některých vybraných zpravodajských služeb

http://www.bis.cz (Bezpečnostní informační služba - BIS, ČR)

http://www.uzsi.cz (Úřad pro zahraniční styky a informace - ÚZSI, ČR)

http://www.vzcr.cz (Vojenské zpravodajství,ČR)

http://www.sis.gov.sk (Slovenská informačná služba - SIS, Slovensko)


Z britských serverů si pozornost dále zaslouží:

http://www.gov.uk/home-office (Home Office - britské ministerstvo vnitra, Velká Británie)
http://www.cps.gov.uk (Crown Prosecution Service - CPS, Velká Británie)


Statistiky k trestné činnosti na území Spojených států amerických a další informace jsou dostupné na:

http://www.fbi.gov (Federal Bureau of Investigation - FBI, USA)

Evropská unie

https://europol.europa.eu (Europol: EU Terrorism Situation & Trend Report)
http://fra.europa.eu/en (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA)
http://fra.europa.eu/en/research/franet (multidisciplinární výzkumná síť FRA: za českou stranu participuje Sociologický ústav ČAV)
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews


Mezinárodní organizace

http://www.osce.org/odihr (Office for Democratic Institutions and Human Rights) - ODIHR
http://www.enar-eu.org (European Network Against Racism) - ENAR: nadnárodní nevládní organizace, sídlící v Bruselu, zpracovává výroční stínové zprávy, zveřejňuje stínové zprávy k jednotlivým státům, zpracovávané obvykle domácími nevládními organizacemi.


A na okraj?

European Trade Union Confederation - ETUC (Evropská odborová konfederace) se sídlem v Bruselu. Byla založena v r. 1973, má, podle ETUC, 45 mil. členů z 89 odborových organizací z 39 evropských zemí a 10 evropských odborových federací:

https://www.etuc.org

Kontaktní osoba pro databáze: Marta Kuchařová, email: kucharova@polac.cz


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.