Knihovna

Aktuální změny v otevírací době


Provoz knihoven PA ČR v době před pevnými a pohyblivými svátky v roce 2020

V den před velikonočními svátky, které začínají v pátek, budou mít Vědecká a Studijní knihovna PA ČR ve čtvrtek (09. 04. 2020) páteční provoz tj: od 9.00 – 12.00 hodin. V den předcházející dalším státním svátkům bude provoz knihoven v roce 2020 upraven:


  • v době květnových svátků (pátky), ve dnech 01. a 08. 05. 2020 bude otevřeno dne 30. 04. a 07. 05. 2020 jako páteční provoz tj. od 9,00 – 12,00 hodin

  • v úterý 27. 10. 2020 budou mít knihovny páteční provoz tj. od 9,00 – 12,00 hodin

  • v pondělí 16. 11. 2020 – bude otevřeno od 12,00 hodin – 15,30 hodin

  • v době vánočních prázdnin, ve dnech 23. 12. 2020 a 28. 12. 2020 – 01. 01. 2021 bude Vědecká knihovna PA ČR otevřena od 10.00 – 12.00 hodin. Studijní a Speciální studijní knihovna PA ČR budou v té době uzavřeny.

Kontaktní telefon pro potřeby uživatelů PA ČR mimo uvedenou dobu je 974 828 548 a 974 828 547. Provoz knihoven PA ČR v období letních prázdnin bude oznámen samostatně v OR PA ČR.


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/aktual.html