Erasmus+

Doplnění míst na zahraniční mobility pro zaměstnance v rámci programu Erasmus+
akademický rok 2017/2018


Z důvodu navýšení finanční částky na mobility zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ nabízíme ještě několik volných míst na mobility akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců. Mobility je nutno uskutečnit do 21. 09. 2018.

Bližší informace naleznete na http://www.polac.cz , dále u Mgr. Evy Hankové, tel.: 828 022 nebo Ing. Pavly Klížové, tel.: 828 035.

Přihlášku najdete na http://www.polac.cz/g2/view.php?katedry/zahrstyk/dok_zam.html

Vyplněné a podepsané formuláře odevzdejte, prosím, do 18. 05. 2018 Mgr. Evě Hankové, blok A1, č. dveří 2018. Na formuláři přihlášky nesmí chybět souhlas příslušného vedoucího pracovníka.


10. 5. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/zahrstyk/upozorneni4.html