Erasmus+

Akademický rok 2020/2021 - zimní semestr

Deadline k podání přihlášek pro studenty na studijní pobyty
v zimním semestru 2020/2021 je stanoven do:

30. 4. 2020

Požadované dokumenty k výběrovému řízení:
  • Přihláška - formulář najdete na níže uvedených webových stránkách
  • Motivační dopis - v čj
  • Strukturovaný životopis - v čj
Kontakt a další informace:
Mgr. Eva Hanková, hankova@polac.cz
Ing. Pavla Klížová, klizova@polac.cz

Na studijní mobility se mohou přihlásit také studenti kombinované formy studia!!!
(studenti ve služebním poměru - nutný souhlas služebního funkcionáře)

24. 1. 2020


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/zahrstyk/deadline20.html