Erasmus+

Akademický rok 2019/2020 - letní semestr

Deadline k podání přihlášek pro studenty na studijní pobyty
v letním semestru 2019/2020 je stanoven do:

15. 11. 2019

Požadované dokumenty k výběrovému řízení:
  • Přihláška-formulář najdete na níže uvedených webových stránkách
  • Motivační dopis - v čj
  • Strukturovaný životopis - v čj

Více informací najdete na www.polac.cz v sekci Erasmus+

Na studijní mobility se mohou přihlásit také studenti kombinované formy studia!!!
(studenti ve služebním poměru - nutný souhlas služebního funkcionáře)

26. 9. 2019


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/zahrstyk/deadline192.html