Oddělení vědy a výzkumu


Oddělení vědy a výzkumu je řízeno prorektorem pro vědu a výzkum.

 
Pracovníci oddělení: Dr. Zdeněk Kovařík, CSc. 
  Mgr. Jana Malá  
  Radomíra Prchalová 


Činnost oddělení vědy a výzkumu :

1) V souladu se s platnými právními předpisy a internímí směrnicemi zabezpečuje realizaci Výzkumného projektu Policejní akademie ČR. Zajišťuje přehlednou evidenci veškerých materiálů a spisů souvisejících s procesem předkládání a realizace jednotlivých projektů výzkumu a vývoje, jejich vstupní, průběžné a závěrečné oponentury, včetně zabezpečování systému kontroly a hodnocení průběžných a závěrečných zpráv o plnění jednotlivých výzkumných úkolů. Zabezpečuje spolupráci s Odborem koncepcí a organizace MV ČR, předkládání ročních zpráv o vědeckovýzkumné činnosti a naplňování informačních databází CEP, CEZ a RIV informačního systému výzkumu a vývoje.
2) Poskytuje řešitelům vědeckovýzkumných úkolů pomoc při metodologickém ztvárnění svého výzkumného projektu a při tvorbě výzkumných technik. Poskytuje taktéž pomoc při tvorbě datové tabulky z dat pořízených v rámci empirického výzkumu. Zájemcům poskytuje nezbytnou metodicko-statistickou podporu, ať již ve fázi koncipování vlastního výzkumného projektu, tak ve fázi kvantitativní analýzy pořízených a zpracovaných dat.
V nezbytných případech je oddělení vědy a výzkumu po projednání požadavků řešitelů připraveno provést statistické zpracování dat, a to jak na úrovni běžného třídění prvního a druhého stupně, tak i na úrovni nadstandardních statistických služeb.
3) Pracovníci oddělení vědy a výzkumu se bezprostředně podílí na realizaci Výzkumného projektu Policejní akademie ČR a na plnění konkrétních dílčích výzkumných úkolů.
4) Zabezpečuje redakci a vydávání periodika PA ČR Bezpečnostní teorie a praxe.


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/o_vedy.html