Katedra veřejnoprávních disciplín (KVPD)

Katedra veřejnoprávních disciplín je zařazena do organizační struktury Fakulty bezpečnostního managementu. Z hlediska struktury právní vědy obecná teorie práva (právověda) a státověda včetně konstitucionalismu jsou dominantními předměty vyučovanými nejen na obou fakultách naší univerzity, ale též v doktorském studijním programu (Ph.D.). Byť katedra veřejnoprávních disciplín je jedna ze čtyř právních kateder na naší univerzitě, svým metodologickým rozsahem ovlivňuje významným způsobem nejen výuku práva, ale též příbuzných aplikovaných oborů. Mezi vyučované obory patří zejména: Teorie práva a státověda (státní postupová zkouška, státní doktorská zkouška v podobě Teorie státu a práva), Ústavní právo a státověda (státní postupová zkouška), Evropské právo, Mezinárodní právo veřejné, Mezinárodní humanitární právo, Lidská práva a policie, Listina základních práv a svobod, Globalizace a lidská práva, Státní vexilologie a heraldika. Vědeckovýzkumná činnost katedry se zabývá úzkoprofilovými diskursními problémy aktuálních otázek lidských práv a globální bezpečnosti.


Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program (2018)

Vedoucí katedry: doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.  
 
Sekretariát: Alena Litnerová tel.: 974828273
email: kvpd@polac.cz
Tajemník katedry: Mgr. Jiří Víšek
 
 
Předměty katedry : Bakalářský studijní program "Bezpečnostně právní studia"
 
 
Obor "Bezpečnostně právní studia" - B60
 
 
 
 
 
Obor "Kriminalistika a další forenzní disciplíny" - B61
 
 
 
 
 
Obor "Policejní činnosti" - B62
 
 
 
 
 
 Bakalářský studijní program "Veřejná správa"
 
 
Obor "Bezpečnostní management ve veřejné správě" - B 71
 
 
 
 
 
 Magisterský studijní program "Bezpečnostně právní studia"
 
 
Obor "Policejní management a kriminalistika" - N61
 
 
 
 
 
Obor "Bezpečnostně strategická studia" - N62
 
 
 
 
 
 Magisterský studijní program "Veřejná správa"
 
 
Obor "Bezpečnostní management ve veřejné správě" - N71
 
 
 
 
 
 Doktorský studijní program "Bezpečnostně právní studia"
 
 
Obor "Bezpečnostní management a kriminalistika" - P61
 

 

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kvpd/kvpd.html