Katedra managementu a informatiky

Katedra managementu a informatiky zajišťuje na PA ČR výuku na obou fakultách, a to v bakalářském studijním programu, magisterském studijním programu i doktorském studijním programu. V gesci katedry je celkem více než 30 povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů.
Katedra zajišťuje výuku předmětů v oborech management, ekonomie a informatika. Akademičtí pracovníci katedry se podílí na postgraduálním vzdělávání vedoucích pracovníků Policie ČR a na programu Erasmus pro zahraniční studenty.
Katedra je rovněž nositelem vědeckovýzkumné činnosti. Její pracovníci se podílejí se na vědecko-výzkumných úkolech, zúčastňují se vědeckých konferencí a seminářů a jsou autory vědeckých publikací a statí v odborném tisku.Vedoucí katedry : JUDr. Zdeněk Kropáč, Ph.D.
 
Sekretariát: e-mail: kmi@polac.cz

tel.: 974 828 212
 
 
Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program (2018)


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kpmi/kpmi.html