Katedra krizového řízení (KKRIZ)

Katedra krizového řízení je jedním z pracovišť Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze. Zabývá se vzdělávací a výzkumnou činností ve dvou oblastech.
První a hlavní oblastí je výuka zaměřená na krizové řízení. Mezi vyučované obory patří zejména: Analýza rizika (státní závěrečná zkouška), Metody a nástroje řízení bezpečnosti (státní závěrečná zkouška), Nebezpečné látky a průmyslové nehody (státní závěrečná zkouška), Řízení bezpečnosti území (státní závěrečná zkouška), Ekonomika při řešení krizových situací (státní postupová zkouška), Řízení bezpečnosti a rizika (státní závěrečná zkouška), Územní, nouzové a krizové plánování (státní závěrečná zkouška), Rizikové inženýrství (státní závěrečná zkouška), Případové studie a modelování scénářů pohrom, Přírodovědný základ oboru aj.
Vzdělávací činnost realizuje ve všech akreditovaných studijních programech napříč celou univerzitou.
Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena do oblasti krizového řízení jak ve výzkumné činnosti zabezpečované v rámci PA ČR v Praze, tak v projektech organizovaných Ministerstvem vnitra ČR v rámci bezpečnostního výzkumu ČR. Vedle přímé účasti akademických pracovníků katedry na těchto výzkumných projektech jsou tito pracovníci spoluúčastni i na hodnocení a výběru projektů bezpečnostního výzkumu a dalších výzkumných aktivit v oblasti bezpečnosti a krizového řízení v rámci výběrových komisí při Ministerstvu vnitra ČR.Vedoucí katedry : prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc. telefon : 974828311
 
Sekretariát : Jana Krajíčková telefon : 974828312
e-mail: kkriz@polac.cz
 
Tajemník katedry : Mgr. Oldřich Luža  
 
 
Předměty katedry:  
 Bakalářský program "Veřejná správa" 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Magisterský program "Veřejná správa" 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Bakalářský program "Bezpečnostně právní studia" 
  
  
  
 
 Magisterský program "Bezpečnostně právní studia" 
  © 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kkriz/kkriz.html