Katedra jazyků (KJ)


Katedra jazyků FBM realizuje výuku cizích jazyků pro všechny studenty Policejní akademie České republiky v Praze ( bakalářské studium "První cizí jazyk", magisterské studium "Druhý cizí jazyk", doktorandské studium). Jazyková příprava je orientována především na zvládání komunikativních situací. Důraz je kladen zejména u "Prvního cizího jazyka" na práci s odborným textem a prohlubování jazykové kompetence v profesních situacích. Atestace cizojazyčné úrovně studentů se provádí v souladu se Společným evropským referenčním rámcem, a to v jazyce anglickém, francouzském, německém a ruském. Výuka je koncipována s akcentem na oblast bezpečnosti.Vedoucí: doc. PhDr. Věra POLÁČKOVÁ, CSc. 
 
Sekretariát: Úřední hodiny sekretariátu:
Pondělí    10:00 - 11:00 hod.
Středa     9:00 - 10:00 hod.
tel. : (974) 828 225 (pouze v úředních hodinách),
email: kj@polac.cz
V naléhavých případech je možno kontaktovat tel: (974) 828 265
 
 Kontakt na vyučující lze nalézt v SIS (viz osobní údaje)© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kj/kj.html