Katedry a oddělení

   Katedra jazyků (KJ)
   Katedra kriminalistiky (KKRIM)
   Katedra kriminologie (KKRE)
   Katedra managementu a informatiky (KMI)
   Katedra krizového řízení (KKRIZ)
   Katedra soukromoprávních disciplín (KSPD)
   Katedra veřejnoprávních disciplín (KVPD)
   Katedra veřejné správy (KVS)
   Katedra společenských věd (KSV)
   Katedra trestního práva (KTRP)
   Katedra profesní přípravy (KPP)
   Katedra policejních činností (KPC)
   Katedra kriminální policie (KKP)
   Studijní oddělení
   Oddělení mezinárodní spolupráce
    Oddělení vědy a výzkumu
   Oddělení pro doktorské studium a akreditace
   Oddělení celoživotního vzdělávání
   Polygrafické oddělení
   Oddělení informačních technologií


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/index.html