Oddělení celoživotního vzdělávání


Oddělení celoživotního vzdělávání je řízeno prorektorem pro zahraniční styky, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání.Pracovníci oddělení: Mgr. Jarmila Chvostková


Činnost oddělení celoživotního vzdělávání:

1) Podílí se na vytváření koncepce a obsahového zaměření programů celoživotního vzdělávání, orientovaných zejména na systematickou přípravu odborníků Ministerstva vnitra ČR, HZS ČR , bezpečnostních sborů a veřejné správy.
2) Podílí se na organizaci studia v programech celoživotního vzdělávání nebo krátkodobých kurzech celoživotního vzdělávání. Ve spolupráci s katedrami připravuje Katalog programu celoživotního vzdělávání.
3) Zajišťuje vysokoškolské poradenství pro studenty i pro zájemce o studium na PA ČR, podílí se na výzkumu uplatnění absolventů v praxi.
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/czvz.html