Studijní oddělení

Studijní plány - akademický rok 2022/2023


Bakalářský studijní program "Bezpečnostně právní studia"

Magisterský studijní program "Bezpečnostně právní studia"

Bakalářský studijní program "Veřejná správa"

Magisterský studijní program "Veřejná správa"

Doktorský studijní program "Bezpečnostně právní studia"


23. 8. 2022© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/so_plany/st_pl_22.html