Studijní oddělení


HARMONOGRAM AKADEMICKÝ ROK 2018/2019


Harmonogram akademického roku 2018/2019, rozdělený do jednotlivých semestrů, vytyčuje hlavní termínové úkoly a další aktuální termíny vycházející z platných vnitřních předpisů PA ČR v Praze. Změny či doplňky budou neprodleně zveřejněny obvyklým způsobem - na webových stránkách PA ČR, ve Sbírce interních aktů řízení rektora PA ČR v Praze, nástěnkách, elektronické informační tabuli, případně budou zaslány elektronickou poštou na e- mailové studentské adresy.

Zimní semestr

(1. 10. 2018 - 1. 2. 2019)

Zápis do I. ročníků

 • 27. 8. - 30. 8. 2018
 • Zápis do II. a III. ročníků

 • do 14. 9. 2018 na studijním oddělení
 • Výuka

 • 1. 10. - 21. 12. 2018 (12 týdnů)
 • Imatrikulace

 • podle studijního oboru v prvním nebo druhém výukovém týdnu
 • Stanovení požadavků na zkoušky a zápočty

 • do 12. 10. 2018 (plní katedry)
 • Náhradní termín obhajob bakalářských a diplomových prací

 • 8. 10. - 12. 10. 2018
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek - náhradní a opravný termín

 • 22. 10. - 26. 10. 2018 pro studenty Fakulty bezpečnostního managementu
 • 29. 10. -   2. 11. 2018 pro studenty Fakulty bezpečnostně právní
 • Promoce

 • 7. 11. 2018 v odpoledních hodinách
 • Vyhlášení termínů zkoušek

 • do 23. 11. 2018 (plní katedry)
 • Zveřejnění témat bakalářských a diplomových prací - v českém a anglickém jazyce

 • do 30. 11. 2018 (plní katedry)
 • Přihlašování témat bakalářských a diplomových prací - otevření databáze v SIS

 • od 1. 12. 2018 (plní studenti)
 • Předtermíny

 • nejdříve od 10. 12. 2018 (plní katedry)
 • Zkouškové období zimního semestru

 • 2. 1. - 1. 2. 2019
 • Zkouškové období státních postupových zkoušek zimního semestru

 • zpravidla 2. 1. - 11. 1. 2019, je možno až do konce zkouškového období zimního semestru
 • Přihlášení studentů na povinně volitelné předměty v SIS

 • podle harmonogramu studijního oddělení PA ČR zveřejněného na www stránkách, zpravidla v prosinci a v lednu
 • Dny pracovního klidu a státní svátky

 • 28. 10. 2018 (neděle)            17. 11. 2018 (sobota)
 • Volno po vánočních svátcích

 • 27. 12. 2018 - 1. 1. 2019 (pro studenty prezenčního studia)
 • Den otevřených dveří

 • 12. 1. 2019 (sobota) 9.00 hod.            16. 2. 2019 (sobota) 9.00 hod. • Letní semestr

  (4. 2. 2019 - 31. 5. 2019)

  Výuka

  I. a II. ročníky bakalářského studia + I. ročníky magisterského studia
 • 4. 2. - 26. 4. 2019 (12 týdnů)
 • závěrečné ročníky
 • 4. 2. - 29. 3. 2019 (8 týdnů)
 • Stanovení požadavků na zkoušky a zápočty

 • do 15. 2. 2019 (plní katedry)
 • Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedru

 • do 15. 3. 2019 (plní studenti závěrečných ročníků)
 • Vyhlášení termínů zkoušek pro závěrečné ročníky

 • do 1. 3. 2019 (plní katedry)
 • Přihlášení na bakalářské a diplomové práce (v SIS) a potvrzení přijetí práce na příslušné katedře

 • do 31. 3. 2019 (plní studenti)
 • Předání údajů potřebných pro zpracování protokolu o SZZk na SO

 • do 22. 3. 2019 (plní katedry)
 • Konec výuky pro závěrečné ročníky

 • 29. 3. 2019
 • Přihlášky ke SZZk

 • studenti prostřednictvím SIS (plní studenti závěrečných ročníků)
 • Vyhlášení termínů zkoušek pro ostatní ročníky

 • do 29. 3. 2019 (plní katedry)
 • Zpracování zadání bakalářských a diplomových prací

 • nejpozději do 30. 4. 2019 (plní katedry)
 • Zpracování posudků bakalářských a diplomových prací

 • nejpozději do 18. 4. 2019 (plní katedry)
 • Zkouškové období letního semestru

  závěrečné ročníky
 • předtermíny nejdříve od 18. 3. 2019
 • zkouškové období 1. 4. - 18. 4. 2019 (3 týdny)
 • ostatní ročníky
 • předtermíny nejdříve od 15. 4. 2019
 • zkouškové období 29. 4. - 31. 5. 2019 (5 týdnů)
 • Doručení kopie posudků bakalářských a diplomových prací a stanovení termínu obhajoby studentovi

 • nejpozději 5 dnů před termínem obhajoby (plní katedry)
 • Obhajoby bakalářských a diplomových prací

 • 29. 4. - 10. 5. 2019
 • závěrečné práce, u kterých proběhla obhajoba (bez ohledu na výsledek), jsou příslušným pracovištěm odevzdány do 30 dnů po dokončení obhajob do Knihovny PA ČR v Praze 1)
 • Zkouškové období státních postupových zkoušek - náhradní a opravný termín pro zimní semestr

 • zpravidla 29. 4. - 10. 5. 2019
 • Zkouškové období státních postupových zkoušek letního semestru

 • zpravidla 29. 4. - 10. 5. 2019, příp. až do 31. 5. 2019
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek

 • 20. 5. - 7. 6. 2019
 • Zkouškové období státních postupových zkoušek - náhradní a opravný termín zimního i letního semestru

 • 17. 6. - 21. 6. 2019 + 12. 8 - 6. 9. 2019
 • Přijímací zkoušky

 • 10. 6. - 14. 6. 2019
 • náhradní termín pro bakalářské a magisterské obory 19. 6. 2019 (středa)
 • náhradní termín pro doktorský studijní obor 20. 6. 2019 (čtvrtek)
 • Promoce

 • 24. 6. - 28. 6. 2019
 • Přihlášení studentů na povinně volitelné předměty v SIS

 • podle harmonogramu studijního oddělení PA ČR zveřejněném na www stránkách zpravidla v srpnu
 • Reprobace a odložené zkoušky

 • 19. 8. - 13. 9. 2019
 • Náhradní a opravné termíny státní závěrečné zkoušky, včetně obhajoby bakalářské nebo diplomové práce

 • obhajoby - 7. 10. - 11. 10. 2019, SZZk - 21 10. - 25. 10. 2019
 • Sportovní den rektora

 • 10. 4. 2019 (středa) zrušená výuka pro prezenční studium
 • Dny pracovního klidu a státní svátky

 • 19. 4. 2019 (Velikonoce - pátek)
 • 22. 4. 2019 (Velikonoce - pondělí)
 • Období letních prázdnin

 • 3. 6. - 27. 9. 2019
 • Zápis do vyššího ročníku

 • do 13. 9. 2019 • ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020
  30. 9. 2019
  1)  viz Pokyn rektora PA ČR, kterým se upravuje způsob zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací zpracovávaných na Policejní akademii České republiky v Praze ( SIAŘ, ročník 2016, částka 10 )

  20. 8. 2018  © 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
  www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/so_plany/harm18.html