Studijní oddělení


Zásady pro studium v kreditním systému akademický rok 2020/2021Zásady pro studium bakalářského studijního programu "Bezpečnostně právní studia" obor "Bezpečnostně právní studia" B60

Hlavní zásady a postupy pro úspěšné absolvování studia podle tohoto studijního plánu jsou následující:

I. Povinné předměty tvoří cca 60 % rozsahu kreditů:
a) tyto předměty si musí zapsat i úspěšně absolvovat v příslušných semestrech a ročnících všichni studenti daného oboru;
b) státní závěrečnou zkoušku (SZZk) vykonávají z předmětů:
 
 • trestní právo,
 •  
 • správní právo,
 •  
 • psychologie nebo kriminologie.
 • II. Povinně volitelné předměty tvoří cca 40 % rozsahu požadovaných kreditů s tím, že
  a) z právního bloku předmětů musí absolvovat student postupně tolik předmětů, aby získal nejméně 18 kreditů za celou dobu studia;
  b) z předmětů bezpečnostního bloku musí student dle vlastní volby absolvovat postupně tolik předmětů, aby z tohoto bloku předmětů získal nejméně 34 kreditů za celou dobu studia;
  c) ze skupiny ostatních povinně volitelných předmětů musí postupně student absolvovat tolik předmětů, aby získal alespoň 18 kreditů za celou dobu studia.
  III. Volitelné předměty nabízí předměty na doplnění minimálně 180 kreditů za celé studium. Pokud student dosáhne počet 180 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů, splňuje podmínky bez nutnosti výběru volitelných předmětů.

  Povinně volitelné a volitelné předměty si student volí a zapisuje nejdříve v tom semestru, kdy jsou zařazené ve studijním plánu a následně ve všech dalších semestrech tak, aby za celou dobu studia dosáhl minimálně 180 kreditů ze všech typů předmětů a z toho:

  • v průběhu prvního i druhého ročníku musí splnit alespoň 60 kreditů,
  • pokud v prvním i druhém ročníku získá více než 60 kreditů, může je využít ve třetím ročníku k doplnění do potřebného celkového počtu kreditů.

  Státní závěrečné zkoušky může student vykonat po splnění těchto podmínek:

  • celkově získal v průběhu studia alespoň 180 kreditů,
  • absolvoval všechny povinné předměty,
  • dodržel potřebnou výši kreditů u jednotlivých bloků povinně volitelných předmětů.
  typ předmětů ∑ předmětů ∑ kreditů min. splnit
  povinné předměty celkem 12 110 110 Za dobu studia ∑ 180
  povinně volitelné - blok právní 11 56 18
  povinně volitelné - blok bezpečnostní 29(26) * 162(150) * 34
  povinně volitelné - blok ostatních předmětů 17 65 18
  volitelné předměty 12(8) * 51(32) *  

  ( )* kombinované studium


  Zásady pro studium bakalářského studijního programu "Bezpečnostně právní studia", obor "Kriminalistika a další forenzní disciplíny" B61

  Hlavní zásady a postupy pro úspěšné absolvování studia podle tohoto studijního plánu jsou následující:

  I. Povinné předměty tvoří cca 60 % rozsahu kreditů:
  a) tyto předměty si musí zapsat i úspěšně absolvovat v příslušných semestrech a ročnících všichni studenti daného oboru;
  b) státní závěrečné zkoušky (SZZk) vykonávají z následujících předmětů:
   
 • kriminalistická technika, kriminalistická taktika, metodika vyšetřování - souhrnná státní závěrečná zkouška,
 •  
 • trestní právo hmotné, trestní právo procesní - souhrnná státní závěrečná zkouška,
 •  
 • jeden z povinně volitelných předmětů.
 • II. Povinně volitelné předměty tvoří cca 40 % rozsahu požadovaných kreditů, což znamená, že:
  a) z právního bloku předmětů musí absolvovat student postupně tolik předmětů, aby získal nejméně 19 kreditů za celou dobu studia;
  b) z předmětů bloku forenzních disciplín musí student absolvovat postupně tolik předmětů, aby z tohoto bloku předmětů získal nejméně 34 kreditů za celou dobu studia;
   
 • státní závěrečná zkouška (SZZk) je vykonávána z jednoho povinně volitelného předmětu:
      forenzní psychologie, soudní lékařství, soudní psychiatrie a sexuologie, mechanika násilí nebo technické znalectví;
 •  
 • předměty, ze kterých student neskládá státní závěrečnou zkoušku, jsou považovány za povinně volitelné;
 • c) z bloku ostatních povinně volitelných předmětů musí postupně student absolvovat tolik předmětů, aby získal alespoň 18 kreditů za celou dobu studia.
  III. Volitelné předměty nabízí předměty na doplnění minimálně 180 kreditů za celé studium. Pokud student dosáhne počet 180 kreditů výběrem povinných a povinně volitelných předmětů, splňuje podmínky bez nutnosti výběru volitelných předmětů.

  Povinně volitelné a volitelné předměty si student volí a zapisuje nejdříve v tom semestru, kdy jsou zařazené ve studijním plánu a následně ve všech dalších semestrech tak, aby za celou dobu studia dosáhl minimálně 180 kreditů ze všech typů předmětů a z toho:

  • v průběhu prvního i druhého ročníku musí splnit alespoň 60 kreditů,
  • pokud v prvním i druhém ročníku získá více jak 60 kreditů, může je využít ve třetím ročníku k doplnění do potřebného celkového počtu kreditů.

  Státní závěrečné zkoušky může student vykonat po splnění těchto podmínek:

  • celkově získal v průběhu studia alespoň 180 kreditů,
  • absolvoval všechny povinné předměty,
  • dodržel potřebnou výši kreditů u jednotlivých bloků povinně volitelných předmětů.
  typ předmětů ∑ předmětů ∑ kreditů min. splnit
  povinné předměty celkem 15 109 109 Za dobu studia∑ 180
  povinně volitelné - blok právní 6 30 19
  povinně volitelné - blok forenzních disciplín 21(20) * 104(101) * 34
  povinně volitelné - blok ostatních předmětů 9 34 18
  volitelné předměty 9 34  

  ( )* kombinované studium


  Zásady pro studium bakalářského studijního programu "Bezpečnostně právní studia", obor "Policejní činnosti" B62

  Hlavní zásady a postupy pro úspěšné absolvování studia podle tohoto studijního plánu jsou následující:

  I. Povinné předměty tvoří cca 66 % rozsahu kreditů:
  a) tyto předměty si musí zapsat i úspěšně absolvovat v příslušných semestrech a ročnících všichni studenti daného oboru;
  b) předměty policejní specializace absolvují všichni studenti tak, že z předmětu, z kterého budou skládat SZZk vykonají zápočet, z ostatních předmětů policejní specializace vykonají zkoušku;
  c) státní závěrečné zkoušky (SZZk) se vykonávají z následujících předmětů:
   
 • kriminalistika a metodika vyšetřování - souhrnná státní závěrečná zkouška,
 •  
 • trestní právo
 •  
 • jeden z volitelných předmětů policejní specializace.
 • II. Povinně volitelné předměty tvoří cca 34 % rozsahu požadovaných kreditů, což znamená, že:
  a) z právního bloku předmětů musí absolvovat student postupně tolik předmětů, aby získal nejméně 15 kreditů za celou dobu studia;
  b) z předmětů bezpečnostního bloku musí student absolvovat postupně tolik předmětů, aby z tohoto bloku předmětů získal nejméně 30 kreditů za celou dobu studia.
  c) z bloku ostatních povinně volitelných předmětů musí postupně student absolvovat tolik předmětů, aby získal alespoň 15 kreditů za celou dobu studia.
  III. Volitelné předměty nabízí předměty na doplnění minimálně 180 kreditů za celé studium. Pokud student dosáhne počet 180 kreditů výběrem povinných a povinně volitelných předmětů, splňuje podmínky bez nutnosti výběru volitelných předmětů.

  Povinně volitelné a volitelné předměty si student volí a zapisuje nejdříve v tom semestru, kdy jsou zařazené ve studijním plánu a následně ve všech dalších semestrech tak, aby za celou dobu studia dosáhl minimálně 180 kreditů ze všech typů předmětů a z toho:

  • v průběhu prvního i druhého ročníku musí splnit alespoň 60 kreditů,
  • pokud v prvním i druhém ročníku získá více jak 60 kreditů, může je využít ve třetím ročníku k doplnění do potřebného celkového počtu kreditů.

  Státní závěrečné zkoušky může student vykonat po splnění těchto podmínek:

  • celkově získal v průběhu studia alespoň 180 kreditů,
  • absolvoval všechny povinné předměty,
  • dodržel potřebnou výši kreditů u jednotlivých bloků povinně volitelných předmětů.
  typ předmětů ∑ předmětů ∑ kreditů min. splnit
  povinné předměty celkem 15 118 118 Za dobu studia∑ 180
  povinně volitelné - blok právní 14 59 15
  povinně volitelné - blok bezpečnostní 31 153 30
  povinně volitelné - blok ostatních předmětů 13 50 15
  volitelné předměty 12(11)* 50(44)*  

  ( )* kombinované studium


  Zásady pro studium navazujícího magisterského studijního programu "Bezpečnostně právní studia" obor "Policejní management a kriminalistika" N61

  Hlavní zásady a postupy pro úspěšné absolvování studia podle tohoto studijního plánu jsou následující:

  I. Povinné předměty tvoří 50 % rozsahu kreditů:
  a) tyto předměty si musí zapsat (automaticky zapíše studijní oddělení) a úspěšně absolvovat v příslušných semestrech a ročnících všichni studenti daného oboru;
  b) státní postupová zkouška (SPZk) je vykonávána z předmětu:
   
 • ústavní právo a státověda - v prvém ročníku, druhém semestru;
 • c) státní závěrečné zkoušky (SZZk) jsou vykonávány z následujících předmětů:
   
 • spojené předměty manažerská informatika a management lidských zdrojů,
 •  
 • kriminalistika II (teorie a metodologie).
 • II. Povinně volitelné předměty - právní a bezpečnostní blok a blok ostatních povinně volitelných předmětů tvoří spolu s povinnými předměty základ rozsahu požadovaných kreditů:
  a) z právního bloku musí student získat minimálně 20 kreditů za celé studium,
  b) z bezpečnostního bloku musí student získat minimálně 25 kreditů za celé studium,
  c) z bloku ostatních povinně volitelných předmětů musí student získat minimálně 15 kreditů za celé studium.
  III. Volitelné předměty - student musí získat tolik kreditů, aby za celé studium dosáhl celkově nejméně 120 kreditů. Pokud student dosáhne počet 120 kreditů výběrem povinných a povinně volitelných předmětů splňuje podmínky bez nutnosti výběru volitelných předmětů.

  Povinně volitelné a volitelné předměty si student volí a zapisuje nejdříve v tom semestru, kdy jsou zařazené ve studijním plánu a následně ve všech dalších semestrech tak, aby za celou dobu studia dosáhl minimálně 120 kreditů ze všech typů předmětů a z toho:

  • v průběhu prvního ročníku musí splnit alespoň 60 kreditů,
  • pokud v prvním ročníku získá více než 60 kreditů, může je využít ve druhém ročníku k získání celkového počtu kreditů.

  Státní závěrečné zkoušky může student vykonat po splnění těchto podmínek:

  • celkově získal v průběhu studia alespoň 120 kreditů,
  • absolvoval všechny povinné předměty,
  • dodržel potřebnou výši kreditů u jednotlivých bloků povinně volitelných předmětů.
  typ předmětů ∑ předmětů ∑ kreditů min. splnit
  Povinné předměty celkem 9 60 60 Za dobu studia∑ 120
  Povinně volitelné - blok právní 8 41 20
  Povinně volitelné - blok bezpečnostní 11 49 25
  Povinně volitelné - blok ostatních předmětů 11 40 15
  Volitelné předměty 6(5)*20(17)*  

  ( )* kombinované studium


  Zásady pro studium navazujícího magisterského studijního programu "Bezpečnostně právní studia" obor "Bezpečnostně strategická studia" N62

  Hlavní zásady a postupy pro úspěšné absolvování studia podle tohoto studijního plánu jsou následující:

  I. Povinné předměty tvoří cca 50 % rozsahu kreditů
  a) tyto předměty si musí zapsat (automaticky zapíše studijní oddělení) a úspěšně absolvovat v příslušných semestrech a ročnících všichni studenti daného oboru;
  b) státní postupová zkouška (SPZk) je vykonávána z předmětu:
  ústavní právo a státověda - 2. semestr;
  c) státní závěrečné zkoušky (SZZk) jsou vykonávány z následujících předmětů:
   
 • spojené předměty manažerská informatika a zpravodajská informatika;
 •  
 • jeden z předmětů - zpravodajská analytika (povinný předmět) nebo krizové řízení nebo kriminalistika II (bezpečnostní blok povinně volitelných předmětů).
 • II. Povinně volitelné předměty - právní a bezpečnostní blok a blok ostatních povinně volitelných předmětů tvoří spolu s povinnými předměty základ rozsahu požadovaných kreditů:
  a) z právního bloku musí student získat minimálně 20 kreditů za celé studium;
  b) z bezpečnostního bloku musí student získat minimálně 20 kreditů za celé studium;
   
 • předměty krizové řízení a kriminalistika II lze zvolit jako státní závěrečnou zkoušku;
 •  
 • pokud z nich student neskládá státní závěrečnou zkoušku, jsou považovány za povinně volitelné;
 • c) z bloku ostatních povinně volitelných předmětů musí student získat minimálně 17 kreditů za celé studium.
  III. Volitelné předměty - student musí získat tolik kreditů, aby za celé studium dosáhl celkově nejméně 120 kreditů. Pokud student dosáhne počet 120 kreditů výběrem povinných a povinně volitelných předmětů splňuje podmínky bez nutnosti výběru volitelných předmětů.

  Povinně volitelné a volitelné předměty si student volí a zapisuje nejdříve v tom semestru, kdy jsou zařazené ve studijním plánu a následně ve všech dalších semestrech tak, aby za celou dobu studia dosáhl minimálně 120 kreditů ze všech typů předmětů a z toho:

  • v průběhu prvního ročníku musí splnit alespoň 60 kreditů,
  • pokud v prvním ročníku získá více než 60 kreditů, může je využít ve druhém ročníku k doplnění do potřebného celkového počtu kreditů.

  Státní závěrečné zkoušky může student vykonat po splnění těchto podmínek:

  • celkově získal v průběhu studia alespoň 120 kreditů,
  • absolvoval všechny povinné předměty,
  • dodržel potřebnou výši kreditů u jednotlivých bloků povinně volitelných předmětů.
  typ předmětů ∑ předmětů ∑ kreditů min. splnit
  povinné předměty celkem 11 63/66 63 Za dobu studia∑ 120
  povinně volitelné - blok právní 6 32 20
  povinně volitelné - blok bezpečnostní 10 41/44 20
  povinně volitelné - blok ostatních předmětů 9 36 17
  volitelné předměty 4 12  

  Zásady pro studium bakalářského studijního programu "Veřejná správa" obor "Bezpečnostní management ve veřejné správě" B71

  Hlavní zásady a postupy pro úspěšné absolvování studia podle tohoto studijního plánu jsou následující:

  I. Povinné předměty tvoří cca 50% rozsahu kreditů
  a) tyto předměty si musí zapsat (automaticky zapíše studijní oddělení) a úspěšně je absolvovat v příslušných semestrech a ročnících všichni studenti daného studijního oboru;
  b) v prvním semestru jsou zařazeny výhradně povinné předměty, od druhého semestru si již mohou studenti volit další z povinně volitelných a volitelných předmětů;
  c) státní závěrečné zkoušky (SZZk) jsou vykonávány z následujících předmětů
   
 • analýza rizika,
 •  
 • ekonomika při řešení krizových situací,
 •  
 • bezpečnost a krizové řízení - metody a nástroje.
 • II. Povinně volitelné předměty
  a) z právního a ekonomického bloku musí student získat minimálně 24 kreditů za celou dobu studia;
  b) z bezpečnostního bloku musí student získat minimálně 36 kreditů za celou dobu studia;
   
 • povinně volitelná státní závěrečná zkouška (SZZk) je podle odborného zaměření studenta vykonávána na základě provedené volby jedné ze dvou následujících kombinací státnicových předmětů:
 •  
 • nebezpečné látky a průmyslové nehody + ochrana obyvatelstva;
 •  
 • řízení bezpečnosti území + integrovaný záchranný systém;
 •  
 • předměty, ze kterých student neskládá státní závěrečnou zkoušku, jsou považovány za povinně volitelné;
 • c) z bloku ostatních povinně volitelných předmětů musí student získat minimálně 18 kreditů za celou dobu studia.
  III. Volitelné předměty nabízí předměty na doplnění minimálně 180 kreditů za celé studium. Pokud student dosáhne počet 180 kreditů výběrem povinných a povinně volitelných předmětů, splňuje podmínky bez nutnosti výběru volitelných předmětů.

  Povinně volitelné a volitelné předměty si student volí a zapisuje nejdříve v tom semestru, kdy jsou zařazené ve studijním plánu a následně ve všech dalších semestrech tak, aby za celou dobu studia dosáhl minimálně 180 kreditů ze všech typů předmětů a z toho:

  • v průběhu prvního i druhého ročníku musí splnit alespoň 60 kreditů,
  • pokud v prvním i druhém ročníku získá více než 60 kreditů, může je využít ve třetím ročníku k doplnění do potřebného celkového počtu kreditů.

  Státní závěrečné zkoušky může student vykonat po splnění těchto podmínek:

  • celkově získal v průběhu studia alespoň 180 kreditů,
  • absolvoval všechny povinné předměty,
  • dodržel potřebnou výši kreditů u jednotlivých bloků povinně volitelných předmětů.
  typ předmětů ∑ předmětů ∑ kreditů min. splnit
  povinné předměty celkem 16 103 103 Za dobu studia∑ 180
  povinně volitelné - blok právní a ekonomický 11 61 24
  povinně volitelné - blok bezpečnostní 14(13)* 78(72)* 36
  povinně volitelné - blok ostatních předmětů 10 35 18
  volitelné předměty 16(15)* 55(53)*  

  ( )* kombinované studium


  Zásady pro studium navazujícího magisterského studijního programu "Veřejná správa" obor "Bezpečnostní management ve veřejné správě" N71

  Hlavní zásady a postupy pro úspěšné absolvování studia podle tohoto studijního plánu jsou následující:

  I. Povinné předměty tvoří cca 50% rozsahu kreditů
  a) tyto předměty si musí zapsat (automaticky zapíše studijní oddělení) a úspěšně je absolvovat v příslušných semestrech a ročnících všichni studenti daného studijního oboru;
  b) na závěr studia jsou vykonávány státní závěrečné zkoušky (SZZk):
   
 • z předmětů management lidských zdrojů a strategický management. SZZk - navazuje na znalosti osvojené studiem předmětu management v bakalářském studijním programu,
 •  
 • z předmětu územní, nouzové a krizové plánování,
 •  
 • z předmětu řízení bezpečnosti a rizik,
 •  
 • z předmětu veřejná správa a finance veřejného sektoru.
 • II. Povinně volitelné předměty - právní a ekonomický blok a bezpečnostní blok tvoří spolu s povinnými předměty cca 90 % rozsahu požadovaných kreditů:
  a) z právního a ekonomického bloku musí student získat minimálně 24 kreditů za celé studium;
  b) z bezpečnostního bloku musí student získat minimálně 24 kreditů za celé studium.
  III. Volitelné předměty - student musí získat tolik kreditů, aby za celé studium dosáhl celkově nejméně 120 kreditů. Pokud student dosáhne počet 120 kreditů výběrem povinných a povinně volitelných předmětů splňuje podmínky bez nutnosti výběru volitelných předmětů.

  Povinně volitelné a volitelné předměty si student volí a zapisuje nejdříve v tom semestru, kdy jsou zařazené ve studijním plánu a následně ve všech dalších semestrech tak, aby za celou dobu studia dosáhl minimálně 120 kreditů ze všech typů předmětů a z toho:

  • v průběhu prvního ročníku musí splnit alespoň 60 kreditů,
  • pokud v prvním ročníku získá více než 60 kreditů, může je využít ve druhém ročníku k doplnění do potřebného celkového počtu kreditů,
  • v případě volitelného předmětu Mezinárodní humanitární právo II jsou studijním plánem stanoveny podmínky, za kterých si student může předmět přihlásit.

  Státní závěrečné zkoušky může student vykonat po splnění těchto podmínek:

  • celkově získal v průběhu studia alespoň 120 kreditů,
  • absolvoval všechny povinné předměty,
  • dodržel potřebnou výši kreditů u jednotlivých bloků povinně volitelných předmětů.
  typ předmětů ∑ předmětů ∑ kreditů min. splnit
  povinné předměty celkem 12 73 73 Za dobu studia∑ 120
  povinně volitelné - blok právní a ekonomický 10 50 24
  povinně volitelné - blok bezpečnostní 12 55 24
  volitelné předměty 6 23  

  7. 9. 2020
  © 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
  www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/kreditni_20.html