Oddělení celoživotního vzdělávání

KATALOG PROGRAMU
celoživotního vzdělávání
v akademickém roce 2021/2022Zrušeny jsou následující kurzy CŽV:

 • Kurz č. 4 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich dne 20. 1. 2022
 • Kurz č. 11 Aktuální problémy v drogové problematice ve dnech 22.-23.11. 2021
 • Kurz č. 14 Trestná činnost v oblasti veřejných zakázek plánovaný na 01.1 2. 2021
 • Kurz č. 22 Mezinárodní humanitární právo dne 12. 1. 2022
 • Kurz č. 23 Seberozvoj manažera dne 13. 1. 2022
 • Kurz č. 24 Psychologické aspekty jednání kriminalistického experta před soudem ve dnech 13.-14. 1. 2022
 • Kurz č. 26 Komunikačně náročné situace a jejich řešení dne 19. 1. 2022
 • Kurz č. 27 Kybernetická trestná činnost - workshop dne 19. 1. 2022
 • Kurz č. 28 Jednání policistů s psychicky narušenými osobami dne 24.1.2022
 • Kurz č. 29 Geografický informační systém IZS ve dnech 25.-26.1.2022
 • Kurz č. 30 OSINT – Open Source Intelligence dne 3. 2. 2022
 • Kurz č. 31 Dimenze ochrany lidských práv dne 9. 2. 2022
 • Kurz č. 32 Psychologické aspekty jednání kriminalistického experta před soudem ve dnech 10. - 11. 2. 2022
 • Kurz č. 33 Odklony v trestním řízení dne 23. 2. 2022
 • Kurz č. 36 Kybernetická trestná činnost ve dnech 14.-17. 3. 2022
 • Kurz č. 50 Kybernetická trestná činnost ve dnech 13.-16. 6. 2022
Od 9. 3. 2022 probíhají kurzy celoživotního vzdělávání na PA ČR prezenční formou.
 
Katalog programu CZV 2021/2022
 
Přihláška pro příslušníky a zaměstnance MV ČR
Přihláška pro mimorezortní zájemce z veřejné nebo soukromé sféry
19. 11. 2021

© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/kata21/kata21.html