Úřední deska FBP

Témata pro práce v rámci studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ)

Katedra trestního práva

 • Témata dle dohody

Katedra policejních činností

 • Pořádková policie, současná a potenciální bezpečnostní rizika související s migrační krizí
 • Pořádková policie a její připravenost na rizikové situace plynoucí z výkonu služby
 • Dopravní právo v České republice a v zahraničí
 • Dopravní nehody/nehodovost
 • Dopravní přestupky
 • Oprávnění policistů-komparace se zahraničím
 • Agresivní chování účastníků silničního provozu
 • Možnosti zlepšení v oblasti policejního vzdělávání
 • Použití zbraně příslušníkem policie ve vybraných státech Evropské unie
 • Problematika omezení osobní svobody z pohledu pracovníka soukromé bezpečnostní služby
 • Možnosti zvýšení motivace nástupu k Policii České republiky
 • Nutná obrana a krajní nouze ve vybraných státech Evropské unie
 • Historie policejního vzdělávání

Katedra kriminální policie

 • Aplikace konceptu kriminálního zpravodajství a ECIM (právní, organizační, činnostní) ve vybraných evropských zemích
 • Využíváni zpravodajství z otevřených zdrojů (OSINT) v oblasti kriminálního zpravodajství (finanční a ekonomická kriminalita, terorismus, apod.)
 • Vigilantismus a terorismus
 • Kyberprostor jako operační zóna terorismu
 • Problémy s anonymizací majetku v trestním řízení
 • Operativně pátrací činnost v problematice kapsářství
 • Operativně pátrací činnost omamných a psychotropních látek
 • Důkazní použití zpravodajských informací v trestním řízení

Katedra kriminalistiky

 • Speciální výslechová místnost a její využití v policejní praxi
 • Výslech svědka, jehož totožnost má být utajena
 • Problematika pytláctví v oborách
 • Problematika pytláctví v honitbách mysliveckých spolků
 • Výslech prováděný formou videokonference
 • Prověrka výpovědi na místě, nebo prověrka na místě?
 • Rekognice in natura - problémy praxe. (téma vypsané pouze pro studenty - policisty)
 • Digitální stopy a jejich využití při objasňování trestné činnosti.
 • Vliv písařské polohy a psací podložky na změny charakteristik podpisů. (experimentální práce)
 • Prostředky pro měření rychlosti vozidel, jejich detekce, mapování a rušení
 • Operační aspekty použití nesmrtících zbraní Policií České republiky
 • Použití vybraných technických prostředků Policií České republiky
 • Služební pes a jeho využití v policejní praxi
 • Vybrané metody zkoumání povýstřelových zplodin
 • Mobilní bezpečná platforma Policie České republiky

Katedra kriminalistiky předběžně souhlasí i s dalšími tématy, které studenti sami navrhnou, ale až po konkrétní konsultaci s akademickým pracovníkem katedry.

Katedra profesní přípravy

 • Sebeobranné systémy využitelné u PČR
 • Provázanost legislativní a taktické části zákroku ve výcviku
 • Možná rizika střelných poranění a primární pomoc
 • Využití služební hipologie v zákrocích
 • Obranná střelba v závislosti na použitém typu střelby

Katedra kriminologie

 • Kriminologická charakteristika krádeží
 • Analýza pachatelů vybraných sexuálních trestných činů
 • Měření míry bezpečí občanů
 • Zkušenosti studentů vysokých škol s vybranými druhy kriminality
 • Alkohol jako kriminogenní faktor násilné kriminality
 • Recidiva sekundární drogové kriminality

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbp/prav_fbp/temata_22.html