Úřední deska FBP

Vyhlášení 22. ročníku soutěže o nejlepší práci ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ)

Rektor PA ČR v Praze vyhlašuje 22. ročník soutěže o nejlepší práci ve studentské vědecké a odborné činnosti (dále jen SVOČ) pro akademický rok 2020/2021.

Fakulta bezpečnostně právní - soutěžní sekce

1. Bezpečnostní služby
2. Kriminalistika, kriminologie

Fakulta bezpečnostního managementu - soutěžní sekce

1. Právní vědy
2. Společenské vědy
3. Bezpečnostní management, ochrana obyvatelstva, krizové řízení


Termín odevzdání přihlášek:18. prosince 2020 (pátek)
Termín pro odevzdání práce: 26. února 2020 (pátek)
Termín konání obhajob prací: 31. března 2020 (středa)

SVOČ se řídí Pokynem rektora Policejní akademie České republiky v Praze, ze dne 2. prosince 2016, kterým se vydává Organizace studentské vědecké a odborné činnosti na Policejní akademii ČR v Praze.

Informace k vyhlášení soutěže a jejímu průběhu vyučující sdělí studentům a budou vyvěšeny na internetových stránkách FBP a FBM PA ČR a ve vývěsních skřínkách fakult.

Přihlášky, Pokyn rektora č. 16/2016 a kritéria hodnocení práce budou k dispozici na sekretariátech fakult a na webových stránkách FBP a FBM PA ČR v Praze. Vyplněnou přihlášku odevzdají soutěžící na sekretariátech fakult (osobně nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, tj. e-mail a datová zpráva).


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbp/prav_fbp/svoc_22.html