Úřední deska FBP

Výsledky 21. celoškolského kola SVOČ PA ČR v Praze
konaného dne 21. května 2020

soutěžní sekce:
KRIMINALISTIKA, KRIMINOLOGIE

1. místo:

Student: Bc. David Pavlata
Téma: Ekologická kriminalita v Krkonošském národním parku
Vedoucí práce:doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D., DrSc.

2. místo

Student: Patrik Pokorný
Téma: Propojení diváckého násilí a extremismu
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Najman

3. místo

Student: Bc. et Bc. Petra Raszková
Téma: Aktuální trendy v biometrii a její využití
Vedoucí práce: doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D., DrSc.


soutěžní sekce:
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

1. místo

Student: Mgr. Tomáš Herajt
Téma: Vzdělávání příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, aktuální problémy
Vedoucí práce: doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.

2. místo

Student:Tomáš Bryslivec, DiS.
Téma: Možnosti zvýšení motivace příslušníků PČR a zvýšení motivace náboru k Policii České republiky
Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.

3. místo

Student: Michal Moka
Téma: Využití velkokapacitního rentgenu a mobilní laboratoře Celní správou České republiky
Vedoucí práce: pplk. Mgr. Tomáš Novotný


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbp/prav_fbp/svoc_21fbpvysl.html