Fakulta bezpečnostně právní

Akademický senát


Předseda doc. JUDr. František Novotný, CSc., dr.h.c.
1. místopředseda Mgr. Ing. Radomír Heřman
2. místopředseda Mgr. Jiří Vávra
Člen předsednictva Jiří Kodym
Tajemník Mgr. Jan Váňa


     Materiály k projednání     
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbp/prav_fbp/as_fbp.html