Fakulta bezpečnostního managementu


O fakultě


Fakulta bezpečnostního managementu realizuje následující studijní programy a obory:

  • bakalářský studijní program Veřejná správa ve studijním oboru Bezpečnostní management ve veřejné správě - B71
  • navazující magisterský studijní program Veřejná správa ve studijním oboru Bezpečnostní management ve veřejné správě - N71

Základní organizační články FBM tvoří katedry, které zajišťují proces výuky a výzkumnou činnost.

Katedra jazyků (KJ)
Katedra krizového řízení (KKRIZ)
Katedra managementu a informatiky (KMI)
Katedra soukromoprávních disciplín (KSPD)
Katedra společenských věd (KSV)
Katedra veřejnoprávních disciplín (KVPD)
Katedra bezpečnostních studií


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbm/o_fbm/index2.html