Fakulta bezpečnostního managementu

Děkanát

 
Děkan: doc. JUDr. Mgr. Jan BAJURA, Ph.D.
 
Sekretariát tel. 974 828 017
email: FBM@polac.cz

Proděkan pro studium a rozvoj Mgr. Josef DUBSKÝ  

Proděkan pro vědu a výzkum JUDr. Zdeněk KROPÁČ, Ph.D.  


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbm/o_fbm/dekanat.html