Aktuality FBM

Výsledky 19. celoškolského kola SVOČ PA ČR v Praze

konaného dne 4. dubna 2018

Soutěžní sekce: PRÁVNÍ VĚDY

1. Místo

student: David Kovář
téma: Možnosti zisku informací ze sociální sítě Facebook pro trestní řízení
konzultant: doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

2. Místo

student: Bc. Marek Pačmag, MBA
téma: Teorie a praxe online dětské pornografie
konzultant: doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

3. Místo

student: Radka Famfulová
téma: Zranitelnost ČR z pohledu islámského extremismu
konzultant: Mgr. Jiří VíšekSoutěžní sekce: SPOLEČENSKÉ VĚDY

1. Místo

student: Jaroslav Lukeš
téma: Prevence drogové závislosti mládeže na Turnovsku
konzultant: Mgr. Josef Dubský

2. Místo

student: Bc. Klára Holodová
téma: Rizika inkluzivního vzdělávání v České republice
konzultant: Mgr. Lukáš Urban, Ph.D.

3. Místo

student: Martina Kadeřábková
téma: Pravicový populismus - hrozba nebo výzva?
konzultant: doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D.Soutěžní sekce: BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

1. Místo

student: Bc. Kristýna Janigová
téma: Aktuální bezpečnostní výzvy v bankovním sektoru v České republice
konzultant: RNDr. Václav Hník, CSc.

2. Místo

student: Milan Polívka
téma: Specifika bezpečnostní ochrany areálů Ministerstva vnitra České republiky
konzultant: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

3. Místo

student: Bc. Kateřina Mazánková
téma: Praktická výuka vysokoškolských studentů v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení
konzultant: Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D.


Soutěže se zúčastnilo 18 studentů.


12. 4. 2018

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.