Aktuality

Slavnostní zahájení akademického roku 2019/2020

Za účasti předsedy vlády, ministrů, členů České konference rektorů, desítek emeritních rektorů, zástupců významných státních úřadů a institucí, a v neposlední řadě členů akademické obce, zaměstnanců a studentů Policejní akademie, byl ve čtvrtek 3. října slavnostně zahájen akademický rok 2019/2020 vysokých škol České republiky. Po slavnostním programu bylo zahájeno 152. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR), které v pátek 4. října pokračovalo v TOP Hotelu Praha.

Ve čtvrtek odpoledne se nejprve sešlo předsednictvo ČKR, kterého byl přítomen také předseda Vlády ČR Andrej Babiš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a rektor Policejní akademie ČR v Praze Josef Salač. „Hovořili jsme o aktuální problematice, tak jak ji vysoké školy cítí, vnímají. Jsem rád, že mohu říci, že reakce jak pana premiéra, tak pana ministra školství, tak pana vícepremiéra, který je současně místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, byly vstřícné a byla z nich patrná maximální snaha vyjít vstříc, dle mého názoru oprávněným požadavkům vysokých škol a to v maximální možné míře. Toho si vážím," uvedl rektor Josef Salač.

Před 16. hodinou se aula Policejní akademie zaplnila téměř do posledního místa. Slavnostní program uvedl moderátor Petr Čimpera. Za doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie České republiky nastoupili rektoři vysokých škol a významní představitelé politické a akademické sféry. Zazněla statní hymna ČR a Evropská hymna. K přítomným promluvil premiér Andrej Babiš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, za Radu pro výzkum, vývoj a inovace místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Se svými pozdravnými projevy vystoupili dále předseda České konference rektorů Petr Sklenička, rektor Policejní akademie Josef Salač, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, pověřený předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Ivan Barančík a předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil.

Součástí slavnostního programu bylo také hudební vystoupení sólistky Hudby Hradní stráže a Policie České republiky paní Ivany Brožové. Tóny studentské hymny Gaudeamus Igitur slavnostní program zakončily. „Je to pro nás čest, že jsme mohli hostit slavnostní zahájení akademického roku. Považuji to totiž za symboliku k výročí Sametové revoluce, aby bylo jasné, že tato budova, bývalá VŠ SNB, už tři desítky let opravdu neslouží k tomu, aby odsud vyrážely jednotky na rozhánění demonstrantů, kteří protestují proti totalitnímu režimu," konstatoval rektor Josef Salač.

Krátce po půl sedmé večer pak bylo v aule zahájeno 152. zasedání Pléna České konference rektorů, které pak v pátek 4. října pokračovalo v TOP Hotelu Praha. V rámci jednání proběhla diskuse s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy o problémech vysokých škol ČR, zaměřená na financování a operační programy a poté diskuse s místopředsedou Vlády ČR a ministrem průmyslu a obchodu o aplikovaném výzkumu na vysokých školách ČR. Na závěr přijalo Plénum ČKR usnesení. „Mohl bych ho shrnout do takových tří oblastí. Jednak jde o otázku vědeckého hodnocení, náběh Metodiky 2017+, kterou vláda schválila letos v září. Dále je to diskuse o financích a čerpání prostředků na vědu a celkově i posílení institucionální podpory v rámci této oblasti. No a v neposlední řadě vyslovila ČKR kritiku na závažnou situaci na Národním akreditačním úřadu a současně vyzvala MŠMT, aby byl co nejdříve jmenován jeho nový předseda. Je potřeba, aby se na Národním akreditačním úřadu stabilizoval stav a netrvalo neúměrně dlouho vyřizování příslušné agendy," dodal rektor Josef Salač.


 
 
 
 
 
 
 

17. 10. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/zahajeni19/foto.html