Aktuality

Kybernetická trestná činnost - workshop

23. ledna 2020 uspořádala katedra managementu a informatiky Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR na půdě Policejní akademie workshop Kybernetická trestná činnost, jehož garanci převzal tajemník KMI Ing. Bc. Marek Čandík, PhD. Cílem workshopu bylo prezentovat aktuální negativní jevy a trendy odehrávající se v kyberprostoru. Workshopu se zúčastnili zástupci jak z oblasti státní správy, tak i soukromého sektoru.

Posláním kurzu byla výměna informací o proběhlých útocích, incidentech, a také nastínění způsobu možné spolupráce, zejména útvarů Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Celní správy, Bezpečnostní informační služby, Armády ČR, Finančně analytického úřadu Ministerstva financí ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a znalců působících v oboru vyšetřování kybernetické trestné činnosti.
5. 2. 2020

© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/workshop_20/foto.html