Aktuality

Otevření speciální výslechové místnosti

Vyšetřování trestných činů spojených s výslechy dětí a dalších zvláště zranitelných obětí vyžaduje speciální přístup i prostředí. Studenti Policejní akademie a policisté se teď budou moci nově připravovat na následnou praxi ve výslechové místnosti, která tyto potřeby zohledňuje. Vybudována byla v rámci programu prevence Ministerstva vnitra ČR a slavnostně otevřena 12. prosince za účasti rektora Josefa Salače.

Speciální výslechová místnost je vlastně příjemně zařízený pokoj, vedle kterého je technická místnost. Výslechový pokoj je vybaven útulným nábytkem a vhodnými pomůckami pro navázání kontaktu s dítětem, ale také demonstračními pomůckami určenými pro vedení výslechu. "Je-li oběť klidná, tak je její výpověď kvalitnější a obsáhlejší," říká Ludmila Čírtková, prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání a dodává: "Je velmi důležité, aby výslech nebyl pro oběť ještě více stresující záležitostí, než nutně je. Oběť si musí vzpomínat na nepříjemné věci, ale všechny ostatní faktory, které by ji mohly stresovat, můžeme mít pod kontrolou. Jestliže je minimalizujeme, přispějeme k tomu, aby si oběti například vybavily větší detaily."

V technické místnosti je umístěno zařízení na dokonalé monitorování dění ve výslechové místnosti. Bývají v ní přítomni sociální pracovník, advokát obviněného a státní zástupce. "Výslech je nutné monitorovat proto, aby se případně u soudu dalo prokázat, že dítě nevypovídalo pod nátlakem, nebyly mu kladeny sugestivní otázky a podobně," vysvětlila Ludmila Čírtková.

Nově otevřená speciální výslechová místnost bude spolužit především k výuce. V rámci týdenního výcviku budou policisté na modelových situacích získávat nejen informace, ale také potřebné dovednosti tak, aby byli schopni dobře vést výslech se zvláště zranitelnou obětí. Dále se bude využívat pro potřeby praxe a k plnění vědecko-výzkumných úkolů. Vybudování speciální výslechové místnosti stálo 270 tisíc korun. V Praze jsou nyní k dispozici tři takové místnosti, v Česku jich je celkem 66.


 

20. 12. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/vyslech/foto.html