Aktuality

Zasedání Vědecké rady Fakulty bezpečnostně právní

Dne 12. dubna 2017 se uskutečnilo zasedání Vědecké rady Fakulty bezpečnostně právní, v rámci něhož byli členové VR FBP informováni o činnosti FBP PAČR v oblasti vzdělávací a vědecko-výzkumné.

Současně byli Vědeckou radou FBP schváleni členové komisí pro státní zkoušky z řad pedagogických pracovníků a externích spolupracovníků FBP a FBM.


 
 

21. 4. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/vr_fbp3/foto.html