Aktuality

Zasedání Vědecké rady Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze

Dne 28. dubna 2017 se uskutečnilo zasedání Vědecké rady Fakulty bezpečnostního managementu v novém složení pod vedením pana děkana doc. JUDr. Štěpána KALAMÁRA, Ph.D.

V rámci tohoto zasedání byly v prvé řadě nově jmenovaným členům vědecké rady předány jmenovací dekrety. Dále byli členové VR FBM informováni o činnosti fakulty v oblasti vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti.

Současně byli Vědeckou radou Fakulty bezpečnostního managementu schváleni členové komisí pro státní závěrečné zkoušky z řad pedagogických pracovníků a externích spolupracovníků FBM a FBP.


 
 

12. 5. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/vr_fbm1/foto.html