Aktuality

Účast studentů na mezinárodní konferenci "VIRUS 2019" v Maďarsku

Ve dnech 15. a 16. dubna 2019 se studenti Fakulty bezpečnostního managementu zúčastnili mezinárodní konference na National University of Public Service v Budapešti. Jmenovitě se jednalo o Bc. Elišku Kotáskovou, Bc. Martinu Pískovou a Šimona Kubrta, studenti byli na akci doprovázeni Mgr. Jiřím Víškem.

Zmiňovaná mezinárodní konference byla pojata jako cvičení bezpečnostních složek, které probíhalo ve dvou dnech a bylo do něj zapojeno přibližně 1100 osob, především se jednalo o studenty z National University of Public Service, dále o zástupce jednotlivých maďarských bezpečnostních složek.

Akce nesla název "VIRUS 2019", bylo zde přítomných deset zahraničních delegací. Česká republika byla zastoupena pouze Policejní akademií České republiky v Praze, další instituce byly z Chorvatska, Polska, Rakouska, Maďarska a Slovenska. Každá instituce prezentovala vybrané téma, studenti si po konzultacích s proděkanem Fakulty bezpečnostního managementu Mgr. Oldřichem Krulíkem, Ph. D. zvolili téma "Africká prasečí chřipka". Za svoji prezentaci sklidili velký úspěch a uznání ze strany zúčastněných zahraničních delegací a taktéž od tamních zástupců univerzity.

Příjemným zážitkem a vítanou změnou byla prohlídka města, která byla spojena s odborným historickým výkladem.


30. 4. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/virus_19/foto.html