Aktuality

Zasedání Vědecké rady Policejní akademie České republiky v Praze


Dne 13. 10. 2017 zasedala Vědecká rada Policejní akademie České republiky v Praze. Vyslechla informace od rektora a zaobírala se informacemi od prorektorů o stavu na úsecích studijní, pedagogické činnosti a celoživotního vzdělávání, na úseku vědecké a výzkumné činnosti, zahraničních styků a vnějších vztahů a na úseku pro strategii a rozvoj.

Ve druhé části svého jednání se uskutečnila habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce uchazeče o jmenování docentem MUDr. Miloše Sokola, Ph.D.

Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada PA ČR navrhla rektorovi v souladu s § 72 odst. 9 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a čl. 6 odst. 5 Řádu habilitačního řízení na PA ČR (SIAŘ, ročník 2014, částka 15), aby plk. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., byl jmenován docentem v oboru "Bezpečnostní management a kriminalistika".


 

13. 11. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/vedrada_1017/foto.html