Aktuality

Zasedání Vědecké rady Policejní akademie České republiky v Praze


Dne 31. března 2017 se uskutečnilo zasedání Vědecké rady Policejní akademie České republiky v Praze. Vědecká rada projednala výroční zprávu o činnosti za rok 2016 a schválila habilitační komisi pro uchazeče jmenování docentem.

Dále si vyslechla informaci rektora o stavu příprav slavnostního shromáždění členů akademické obce a zaměstnanců školy u příležitosti 25. výročí vzniku Policejní akademie České republiky v Praze a o některých dalších chystaných doprovodných akcích.


 

11. 5. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/vedrada_0317/foto.html