Aktuality

Nová partnerská instituce

V lednu 2017 uzavřela Policejní akademie v pořadí 16. mezi - institucionální smlouvu v rámci programu Erasmus+. Nová partnerská instituce "War Studies University" ve Varšavě k nám na jaře 2017 vyslala první zaměstnance z mezinárodního oddělení a katedry jazyků, čímž byla zahájena vzájemná spolupráce v rámci zmíněného programu.

Zaměstnanecké mobility na univerzitě ve Varšavě

V říjnu 2017 jsme polské straně návštěvu opětovaly s cílem navázání nových kontaktů s pracovníky mezinárodního oddělení, seznámení se s fungováním fakult s důrazem na mezinárodní spolupráci. V rámci jednotlivých schůzek byly projednány záležitosti budoucích studentských mobilit, dále možnosti výměnných pobytů akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců. Partnerské univerzitě byl představen čtvrtletník " Bezpečnostní teorie a praxe", diskutovány byly možnosti účasti na společných projektech a konferencích.

Po milém přijetí ze strany univerzity jsme se po celou dobu pobytu účastnily velmi hodnotného programu, z něhož bychom rády zmínily např. účast na zahájení přípravného týdne pro Erasmus studenty. Tento slavnostní akt probíhal za účasti prorektora pro mezinárodní spolupráci, proděkanů pro výuku, koordinátorů, akademických pracovníků, zahraničních hostů a samozřejmě všech 28 Erasmus studentů. Následující coffee break byl skvělou příležitostí, jak poznat co nejvíce nových kolegů.

Za zmínku stojí informativní návštěva areálu školy. Celý campus je zasazen do rozlehlého zeleného parku na ploše 65 hektarů. Součástí jsou i historické budovy sloužící ke vzdělávacím účelům, dále k ubytování a stravování, je tu celá řada specializovaných učeben, přednáškové sály a široké sportovní zázemí.

Další program na fakultách za účasti proděkanů a zaměstnanců sekretariátu probíhal formou diskuzí, byly prezentovány obě partnerské instituce, jednalo se o dalších možnostech budoucí spolupráce.

V průběhu týdne se nám rovněž naskytla mimořádná příležitost navštívit společně s Erasmus studenty jednání poslanců v parlamentu, poté následovala účast na přednášce o jeho historii a současnosti.

Polská strana pro nás zorganizovala velmi zajímavou exkurzi do historického centra Varšavy plného krásných památek a milých lidí dotvářejících celkově velmi příjemnou atmosféru tohoto pozoruhodného města.

Případné další informace o nové partnerské univerzitě rády poskytnou účastnice mobility Ing. Dana Junková, Ph.D. a Mgr. Eva Hanková.


9. 11. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/varsava/foto.html