Aktuality

Zahraniční vojenští attaché převzali zlaté medaile Policejní akademie

Tradiční vánoční setkání akademické obce a zaměstnanců se letos konalo u příležitosti vzpomínky na 75. výročí otevření druhé fronty v Normandii v průběhu 2. světové války a 30. výročí Sametové revoluce. Slavnostním programem provázel Petr Čimpera, do anglického jazyka tlumočila Martina Poštová.

"Stalo se tradicí, že se před Vánocemi setkává akademická obec. Jsem rád, že je tomu i letos a děkuji všem, kteří přišli," uvedl ve svém vystoupení rektor Josef Salač a pokračoval. "Rád bych tohoto setkání využil a připomenul tři témata. Letos uplynulo 100 let od smrti generála, vědce a velkého člověka, který se mimořádně zasloužil o vznik samostatného státu, generála Milana Rastislava Štefánika. Dále chci vzpomenout rok 1944, tedy 75. výročí otevření druhé fronty v Normandii, které významně napomohlo a uspíšilo vítězství protihitlerovské koalice nad fašistickým Německem a současně chci zmínit 30. výročí listopadových událostí roku 1989. Sametová revoluce umožnila bez občanské války předání moci a vzniku demokratického právního státu."

Za Ministerstvo vnitra pozdravil všechny přítomné náměstek člena vlády Jakub Kulhánek. Poté předal rektor Josef Salač medaile Policejní akademie. "Připomenuli jsme si 75. výročí otevření druhé fronty. Šlo o obří vyloďovací operaci, kdy přes kanál La Manche bylo zapotřebí dopravit statisíce vojáků včetně techniky a celé výzbroje. Vojenské síly byly mnohonárodnostní. Rád bych zde jmenovitě uvedl kontingenty armády USA, Velké Británie, Kanady a francouzské vojáky pod vedením generála Charlese de Gola. Chci u této příležitosti poděkovat představitelům těchto zemí prostřednictvím jejich vojenských přidělenců za nesmírné lidské oběti, které byly přineseny. Nejsme sice vojenskou školou, ale jsme školou v oblasti bezpečnosti, a proto jsem se rozhodl jako výraz poděkování udělit zlaté medaile naší univerzity představitelům jmenovaných států," pronesl rektor. Zlaté medaile z jeho rukou převzali: plukovník Roger BOWMAN, attaché Armády Spojených států amerických v ČR, nadporučík - korvetní kapitán Matthew JOHNSON, attaché námořnictva Spojených států amerických v ČR, plukovník David CATMUR, britský vojenský attaché v České republice a podplukovník Daniel Kopecký, vojenský přidělenec při francouzském velvyslanectví v České republice. Kanadský vojenský attaché se omluvil, medaili převezme později.

Zlatým hřebem celého programu byl koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR se sólisty Miroslavou Časarovou a Františkem Zahradníčkem a Kühnova dětského sboru.


 
 
 
 
 
 
 

2. 1. 2020

© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/vanoce_19/foto.html