Aktuality

Slavnostní setkání akademické obce

Tóny české a slovenské hymny zahájily ve středu 12. prosince slavnostním setkání akademické obce u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa. Pozvání na tuto akci přijaly desítky významných hostů. Velvyslanec USA v České republice J. E. Stephen King, zástupci ministerstva vnitra, bezpečnostních sborů, krajských ředitelství PČR, celostátních útvarů PČR, dále představitelé českých vysokých škol, poslanci, senátoři, starosta Městské části Prahy 12, zahraniční styční důstojníci a v neposlední řadě akademici, zaměstnanci a studenti naší univerzity.

Slavnostní setkání moderoval Petr Čimpera a do anglického jazyka tlumočila Martina Poštová. Rektor Policejní akademie Josef Salač ve svém úvodním vystoupení vzpomenul momenty ze stoleté historie naší země, amerického prezidenta Wilsona a T. G. Masaryka. „Pro naše národy byla klíčová osobní známost a přátelský vztah mezi T. G. Masarykem a americkým prezidentem Wilsonem. Měli mnoho společného. 28. americký prezident Thomas Woodrow Wilson byl vysokoškolským profesorem. Sedmkrát byl vyhodnocen jako nejlepší profesor na univerzitě v Princetonu a působil zde i jako rektor. Masaryk působil jako vysokoškolský profesor na Univerzitě Karlově. Masaryk měl za manželku Američanku. Byl to právě pozdější první československý prezident Masaryk, který přesvědčil amerického prezidenta o nejvhodnějším státoprávním uspořádání,“ uvedl.

Poté předal rektor Josef Salač čestné doktoráty v doktorském studijním programu „Bezpečnostní management a kriminalistika“, o jejichž udělení rozhodla Vědecká rada Policejní akademie. Prvním oceněným byla J. E. Stephen King, velvyslanec USA a druhým prorektor pro vědu a výzkum naší univerzity prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.

U této slavnostní příležitosti byly dále uděleny zlaté, stříbrné a bronzové medaile Policejní akademie a letos poprvé také Pamětní medaile za celoživotní práci pro Policejní akademii. Ocenění byli vybráni z řad akademiků, administrativních pracovníků a zaměstnanců provozních úseků a medaile převzali: doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D., dr. h. c., vedoucí katedry kriminalistiky, Věra Velíšková z kanceláře rektora a Josef Kuník z oddělení provozu stravovacích služeb.

Ve druhé části programu se všichni přítomní zaposlouchali krásných písní v podání Hudby hradní stráže a Policie ČR a jejich sólistů Miroslavy Časarové, Gabriely Urbánkové a Tomáše Savky. Po skončení koncertu následoval vánoční přípitek a raut.


 
 
 
 
 
 

31. 12. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/vanoce_18/foto.html