AKTUALITY

Školení krizového řízení pro Vězeňskou službu Uzbekistánu


V uplynulém týdnu pokračovala mezinárodní spolupráce Policejní akademie České republiky v Praze v rámci projektu LEICA - Law enforcement in Central Asia. Jako koordinátor projektu a přednášející zde vystupoval zástupce Katedry bezpečnostních studií Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., který byl zodpovědný za přípravu celého kurzu. Policejní akademii České republiky dále zastupovala jako tlumočnice Dr. Oxana Dlouhá, jejíž znalost ruského jazyka se ukázala jako zásadní pro kvalitní zvládnutí celého kurzu. Ten byl obsahově zaměřen na krizové situace a stavy, ke kterým může dojít během výkonu trestu odnětí svobody. Důležitá v přípravě i realizaci celé vzdělávací akce byla spolupráce s poradcem člena vlády náměstka ministra spravedlnosti pro otázky vězeňství Mgr. Tomášem Kubínem. Kurz byl ze strany důstojníků z jednotlivých věznic, kteří se akce zúčastnili, hodnocen velmi kladně, o čemž svědčí především jejich aktivní přístup a mnoho otázek na přednášející.

K organizaci celého kurzu a informacím o něm je možno využít následující odkazy v ruském a anglickém jazyce:



 
 

7. 11. 2023

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.