Aktuality

Profesor del Carmen z Texasu:
Policisté jsou hrdinové dnešní doby


Dvoutýdenní pracovní pobyt na Policejní akademii zahájil profesor Alex del Carmen, Ph.D. z Tarletonské státní univerzity přednáškou na téma: „Výběr, příprava a vzdělávání policistů v podmínkách USA“. Je to poprvé, co se akademii ve spolupráci se zahraničními partnery, podařilo získat grant na hostování předního zahraničního odborníka. Konkrétně jde o grant Fulbrightovy nadace.

Sympatický a usměvavý profesor z Texasu předstoupil před studenty a akademické pracovníky se slovy: „Pokud jste čekali, že přijdu s obrovským kloboukem, pak vás musím zklamat. Nemám žádný klobouk.“ Byla to předzvěst toho, že přednáška bude nejen zajímavá, ale také zábavná. „Od začátku pracuji s policisty v praxi. Za dobu více než 20 let jsem jich proškolil na 20 tisíc. Policisté jsou hrdinové dnešní doby. Jsem poctěn, že s nimi mohu pracovat,“ pokračoval del Carmen.

V USA existují tři úrovně policie, ve kterých pracuje asi jeden milion policistů. První je federální. „Jistě znáte z filmů agenty FBI. Ale ten mediální obraz zdaleka neodpovídá skutečnosti. Oni nejsou tak dobří, jako v těch filmech. Ale jsou vždy vzorně upraveni,“ konstatoval s úsměvem na tváři profesor. Druhá úroveň - státní se specializuje nejvíce na dopravu. Třetí úrovní je místní policie, té se del Carmen věnoval nejdéle a nejpodrobněji. V USA je 20 tisíc policejních agentur, na území je 15 tisíc místních oddělení. Policisté řeší řekněme běžnou trestnou činnost osob v daném území. Pokud pachatel páchá trestnou činnost na území státu, přebírá vyšetřování státní policie, pokud na území více než jednoho federálního státu, pak celý případ spadá pod FBI.

Velmi precizní a propracovaný je v USA postup při přijímání nových policistů. Profesor del Carmen podrobně vysvětlil celý proces. Přihlásit se může zájemce, kterému je 21 let, má čistý trestní rejstřík a je bezúhonný. Začne vyplněním a odesláním dotazníku. Za dva až tři měsíce je zájemce pozván na setkání s policistou a tam dochází k nejdůležitější fázi procesu. Musí totiž o sobě napsat úplně všechno, především to, co udělal proti zákonu. „Pak je pozván ke vstupnímu pohovoru. Čte, co napsal na ten papír a my si všechny informace o něm ověřujeme, včetně jeho aktivit na sociálních sítích. Klademe důraz také na nonverbální komunikaci. Poté absolvuje detektor lži, kde si opět ověřujeme, co napsal. Součástí přijetí je také pohovor s psychologem. Pokud vše zvládne, vyráží do terénu v doprovodu policisty. Možná, že se vám zdá celý proces přísný a dlouhý, ale pokud už se jednou stanete policistou, pak u nás můžete být vyhozeni jen za to, že jste lhali. Policista musí být upřímný,“ vysvětloval del Carmen.

Poté následovala diskuse, ve které se studenti nejprve ptali na zájem o práci u policie. „V posledních letech se zájem snížil. V minulosti bylo na jedno místo 11 kandidátů, nyní jsou to jen tři. Přece jen je to práce málo placená a ještě je nikdo nemá rád,“ odpověděl s jistou mírou sarkasmu profesor a dodal: „Pracuji na zlepšení image policie.“ Další dotaz se týkal korupce u policie. Vzhledem k tomu, že v USA funguje přísná vnitřní kontrola, týká se jen pěti procent policistů, zněla odpověď. V neposlední řadě odpověděl Alex del Carmen na otázku ohledně vojenských válečných veteránů, kteří se po návratu z války dostávají do speciálních jednotek a trénují policisty. Přítomné zajímala také příprava policistů na komunikaci s veřejností. „V policejních agenturách máme celá oddělení, která komunikují s veřejností. Policisté jsou o všech událostech okamžitě informováni, všechny složky jsou koordinovány, jinak by docházelo k desinformacím,“ doplnil na závěr zahraniční odborník.

Profesor Alex del Carmen studoval na Floridské státní universitě, obor Kriminologie, kde získal v roce 1993 magisterský titul a v témže oboru v roce 1997 úspěšně dokončil doktorský studijní program a získal titul Ph.D. Dále absolvoval na Harvardově univerzitě kurz Managementu a leadershipu ve vzdělávání pro postgraduální studenty.

V současné době je profesorem a výkonným ředitelem na Tarletonské státní univerzitě, fakultě kriminologie, trestního práva a strategických studií. Vyučuje v předmětech kriminologie, trestní právo, terorismus, radikalismus a rasismus. Je členem vládní expertní skupiny pro reorganizaci policie USA. Publikuje odborné články a komentuje aktuální dění vztahující se k uvedeným problematikám. 
 
 
 

26. 3. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/usa2/foto.html