Aktuality

Jak se vzdělávají policisté v USA? Přijďte si poslechnout odborníka z Texasu

Rektor Policejní akademie ČR v Praze doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., dr. h. c., mult.

vás zve

na přednášku prof. dr. Alexe del Carmena z Tarletonské státní univerzity v Texasu na téma:

"Výběr, příprava a vzdělávání policistů v podmínkách USA"

v úterý 19. března 2019 od 10:30 hod.

v posluchárně P4, v budově B.

Těšíme se na vaši účast.
Prof. dr. Alex del Carmen

je proděkanem a výkonným ředitelem Školy kriminologie a trestního práva Tarletonské státní univerzity v Texasu (Tarleton State University in Texas, USA). Na základě uděleného grantu v programu "FULBRIGHT SPECIALIST" bude od 15. do 31. března působit na Policejní akademii. Během svého pobytu přednese řadu zajímavých přednášek pro studenty a absolvuje několik odborných kulatých stolů s českými experty z Policejní akademie, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) nebo Národní protidrogové centrály (NPC).8. 3. 2019


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/usa1/index.html