Aktuality

Historicky první návštěva velvyslance USA na naší univerzitě


Svoboda, demokracie a vzájemná úcta, to jsou hodnoty, které společně sdílejí naše země, konstatoval velvyslanec USA v České republice J. E. Stephan B. King při své návštěvě Policejní akademie. Historicky první setkání významného představitele USA u nás s vedením univerzity se uskutečnilo ve čtvrtek 17. května. Po přivítání rektorem Josef Salačem a krátkém přátelském posezení vystoupil velvyslanec King v rámci diskusního setkání na téma: "Česko - americké vztahy v kontextu bezpečnosti".

Svou přednášku zahájil velvyslanec King krátkým exkurzem do dob svých začátků, kdy se stal agentem FBI. Popisoval tehdejší policejní činnosti, postupy práce a jejich vývoj v souvislosti s globalizací. Velmi emotivně vylíčil krátké setkání s Muhammadem Alim na letišti, v době kdy ještě nebyl slavným boxerem. "Byl to pro mě fascinující zážitek a dodnes na něj rád vzpomínám," pronesl velvyslanec. Desítkám přítomným posluchačům z řad akademických pracovníků, zaměstnanců a studentů pak vylíčil zajímavé případy ze své práce u FBI, zážitky ze společných zásahů v terénu s policií, které ukončil slovy: "K lidem v uniformách chovám ten největší respekt. My, agenti, chodíme v oblecích, ale policisté, kteří nosí uniformy, jsou často cílem pachatelů trestné činnosti."

V další části svého vystoupení se věnoval historii USA, které jsou dle jeho slov nejstarší demokracií na světě a také vzájemným vztahům mezi USA a Českou republikou. Neopomněl připomenout 100. výročí vzniku naší republiky, které připadá na tento rok. "Naše partnerství je hluboké, pokud jde o vzdělávání, podnikání, kulturu a my s vámi slavíme 100. výročí našeho partnerství. Našimi společnými hodnotami jsou svoboda, demokracie a vzájemná úcta. Spolupracujeme proto, aby už se nikdy neopakovaly nepokoje z let minulých. Nesmíme ztratit na ostražitosti, musíme dbát na bezpečnost," uvedl na závěr velvyslanec King.

V následné diskusi se probíraly otázky týkající se zneužívání médií a sociálních sítí, bránění svobodě slova a také možnosti nových společných projektů a intenzivní spolupráci mezi oběma zeměmi. Setkání ukončil svým vystoupením rektor PA Josef Salač. Nejprve poděkoval velvyslanci a jeho týmu za návštěvu a přednášku a poté vyslovil přání, aby v nejbližších týdnech proběhl profesní kulatý stůl, u kterého by se řešila konkrétní spolupráce s cílem pozvat na návštěvu kolegy z USA, navázat osobní vztahy a dohodnout výměnné pobyty studentů. Při těchto slovech američtí hosté souhlasně pokyvovali hlavou.

Životopis Stephena B. Kinga

Velvyslanec USA v České republice byl americkým Senátem schválen 5. října 2017. Je předním veřejným činitelem a podnikatelem, který vybudoval a později prodal firmu na výrobu chemikálií a založil také rodinný investiční podnik. V letech 2007-2017 vedl republikánskou stranu ve Wisconsinu.
Na začátku své profesní dráhy vyšetřoval porušování občanských práv ve Federálním úřadě pro vyšetřování (FBI), pracoval pro americký senátní stálý podvýbor pro vyšetřování. Sloužil také jako zvláštní poradce amerického ministra zemědělství, jeho agendou byl styk úřadu a zemědělských výborů ve Sněmovně a v Senátu.
Velvyslanec King je absolventem Western Illinois University. Vyrůstal v Chicagu ve státě Illinois. Jeho manželkou je Karen Ruyle, má tři dospělé děti a sedm vnoučat.


 
 
 
 
 

25. 5. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/usa/foto.html