Aktuality

Policejní akademie i po 7. prosinci 2020 zůstane v režimu distanční výuky.     Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte, abych vám oznámil, že distanční výuka na Policejní akademii zůstane zachována po celou dobu zimního semestru akademického roku 2020/2021. K tomuto rozhodnutí dospělo vedení Policejní akademie po důkladném zvážení. Ačkoli bychom se s Vámi rádi setkali osobně, aktuální epidemiologické situace a její vývoj v posledních dnech není uspokojivý. Nesmíme zapomínat na to, že mnozí z vás jsou členy bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému a případná karanténa by tak měla nepříznivé dopady nejen na vaše studium, ale i na chod těchto sborů.

Děkuji všem členům akademického sboru i vám za to, že společně situaci zvládneme.


plk. v. v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D.
                   rektor


7. 12. 2020

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/upozor_071220.html