Aktuality

Úspěšná spolupráce s UCLAN ve Velké Británii pokračuje

Partnerská instituce "University of Central Lancashire"- v Prestonu patří k největším univerzitám ve Velké Británii. Na více než 20 školách (fakultách) a institutech zde studuje 30 tisíc studentů včetně cca 2000 zahraničních z více než 100 zemí.

Univerzita v Prestonu se pyšní téměř 200 - letou historií. Velmi aktivně spolupracuje s více než 120 zahraničními univerzitami a školami. Policejní akademie České republiky v Praze je jedním z jejích zahraničních partnerů. V každém zimním semestru pobývají na PA ČR 2- 4 britští studenti v rámci programu Erasmus+.

Spolupráce PA ČR a UCLANu je oboustranně aktivní. V akademickém roce 2017/2018 vyjeli za studiem do Velké Británie dva naši studenti, a to na School of Foresic and Applied Sciences.

První akademická mobilita z Policejní akademie na UCLAN se uskutečnila v listopadu 2017. Zúčastnili se jí doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc. (Katedra krizového řízení, Fakulta bezpečnostního managementu) a Mgr. Jiří Víšek (Katedra veřejnoprávních disciplín, Fakulta bezpečnostního managementu). Jejich týdenní pobyt dokumentují níže uvedené fotografie.

Přednášky doc. Sabola byly zaměřeny na přehled studijního a výzkumného programu PA ČR a dále na implementaci bezpečnostních směrnic EU do legislativy ČR, mezinárodní terorismus, prevenci a ochranu před CBRN hrozbami a komunikaci rizika s veřejností. Mgr. Víšek se ve svých přednáškách orientoval zejména na problematiku Mezinárodního humanitárního práva, aplikaci operací ve prospěch míru mezinárodního společenství s akcentem na Afghánistán. Zabýval se také postavením České republiky v bezpečnostním systému Evropské unie ve světle mezinárodní policejní spolupráce - Interpol, Europol.20. 12. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/uclan/foto.html